Symptomen van burn-out

Symptomen van burn-out

Burn-out uit zich in zeer diverse symptomen op lichamelijk, psychisch en gedragsniveau. Daardoor is de herkenning ervan voor de persoon zelf, zijn naasten en de werkomgeving vaak moeilijk.

Volgens TeGek (vroeger Steunpunt Geestelijke Gezondheid) zijn volgende symptomen eigen aan burn-out:

Mogelijke lichamelijke symptomen

 • Slapeloosheid
 • Vermoeidheid en uitputting
 • Spierpijn, hoofdpijn, rugpijn
 • Maagpijn, darmstoornissen, slechte eetlust
 • Hartkloppingen, verhoogde bloeddruk, verhoogde benauwdheid

Mogelijke psychische symptomen

 • Niet meer tot rust kunnen komen, gejaagdheid
 • Prikkelbaar, geïrriteerd zijn
 • Sombere buien, huilbuien, piekeren, angst
 • Niet meer kunnen genieten, lusteloos en futloos zijn
 • Besluiteloosheid, concentratieverlies, vergeetachtigheid
 • Onzekerheid, minder zelfvertrouwen

Mogelijke gedragsveranderingen

 • Minder presteren en meer fouten maken
 • Steeds meer roken, alcohol of drugs gebruiken
 • Steeds meer slaap- en kalmeermiddelen gebruiken
 • Sociale contacten steeds meer uit de weg gaan

Een raad van TeGek: "Als werkgever beschik je over vele mogelijkheden om werknemers die een moeilijke periode doormaken te ondersteunen. Dat vergt een zekere inspanning, maar ze kan goede resultaten opleveren. Zo verminder je immers het aantal ziektedagen van je werknemers, je verhoogt hun betrokkenheid en inzet en dus ook de productiviteit."

Hun website geeft tips waar je, als werkgever, allemaal terecht kan met vragen.

Liever eerst wat meer algemene duiding over burn-out als thema? Onze website helpt je al op weg.

Lees ook

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…

Het ABCD van veerkracht

Het ABCD van veerkracht

Door het coronavirus botsten sociale professionals op onbekende situaties. Overeind blijven als individu en team was een grote uitdaging.

Burn-out detecteren en ingrijpen

Burn-out detecteren en ingrijpen

De beste manier om de tekenen van burn-out vroeg te onderkennen is ze te herkennen. In de eerste plaats kan je je medewerkers sensibiliseren zodat ze de symptomen va…

Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen. Zelfzorg aanmoedigen bij je medewerkers, werkstress tegengaan en inz…