De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Burn-out detecteren en ingrijpen

Burn-out detecteren en ingrijpen

De beste manier om de tekenen van burn-out vroeg te onderkennen is ze te herkennen. In de eerste plaats kan je je medewerkers sensibiliseren zodat ze de symptomen van aanhoudende stress bij zichzelf en anderen kunnen herkennen. Het snel detecteren van werkstress kan ook via coachings- of functioneringsgesprekken.

De dialoog aangaan

Medewerkers die afstevenen op een burn-out zullen vaak lang voor zichzelf ontkennen dat er iets mis gaat en zoeken naar strategieën om om te gaan met de gevoelens van machteloosheid en verlies aan competentie die ze ervaren.

Collega’s en zeker direct leidinggevenden kunnen een ondersteunende rol spelen door hun waarnemingen te benoemen vanuit een oprechte bezorgdheid. Een aantal gedragsveranderingen, zoals jobweigering, ineffectiviteit en lagere productiviteit, zijn concrete feedback die je aan een collega kan geven.

Collega's en de leidinggevende kunnen samen met de medewerker opnieuw overzicht creëren en waar nodig afspraken maken om te belastende taken uit handen te nemen. Vooral de dialoog aangaan over waar energie verloren gaat en stappen zetten om dit te verhelpen, kan de neergaande spiraal een halt toeroepen.

Meer informatie?

De federale overheid zet in op de preventie van burn-out via de website www.voeljegoedophetwerk.be. Je vindt er onder andere een Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Lees ook

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen. 

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team

Veerkracht is meer dan ooit nodig nu we mondiaal uitgedaagd worden door de coronacrisis. In hun boek Vergroot de Veerkracht in jezelf en je team, behandelen Anton Stellam…

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Werk maken van werkbaar werk? De Vlaamse overheid geeft jou een duwtje in de rug!

Welke financiële steun bestaat er als je als organisatie wil inzetten op werkbaar werk?