Burn-out detecteren en ingrijpen

Burn-out detecteren en ingrijpen

De beste manier om de tekenen van burn-out vroeg te onderkennen is ze te herkennen. In de eerste plaats kan je je medewerkers sensibiliseren zodat ze de symptomen van aanhoudende stress bij zichzelf en anderen kunnen herkennen. Het snel detecteren van werkstress kan ook via coachings- of functioneringsgesprekken.

De dialoog aangaan

Medewerkers die afstevenen op een burn-out zullen vaak lang voor zichzelf ontkennen dat er iets mis gaat en zoeken naar strategieën om om te gaan met de gevoelens van machteloosheid en verlies aan competentie die ze ervaren.

Collega’s en zeker direct leidinggevenden kunnen een ondersteunende rol spelen door hun waarnemingen te benoemen vanuit een oprechte bezorgdheid. Een aantal gedragsveranderingen, zoals jobweigering, ineffectiviteit en lagere productiviteit, zijn concrete feedback die je aan een collega kan geven.

Collega's en de leidinggevende kunnen samen met de medewerker opnieuw overzicht creëren en waar nodig afspraken maken om te belastende taken uit handen te nemen. Vooral de dialoog aangaan over waar energie verloren gaat en stappen zetten om dit te verhelpen, kan de neergaande spiraal een halt toeroepen.

Meer informatie?

De federale overheid zet in op de preventie van burn-out via de website www.voeljegoedophetwerk.be. Je vindt er onder andere een gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk en een samenvattende folder.

Lees ook

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Stress op het werk: oorzaken en oplossingen

Werkintensiteit, inclusief hoge werkdruk en tijdsdruk, is een belangrijke categorie van stressoren op het werk. Maar er komt nog veel meer bij kijken... Doctoraatsst…

Het ABCD van veerkracht

Het ABCD van veerkracht

Door het coronavirus botsten sociale professionals op onbekende situaties. Overeind blijven als individu en team was een grote uitdaging.

Preventie van burn-out

Preventie van burn-out

Je kan als organisatie verschillende acties ondernemen om burn-out zoveel mogelijk te voorkomen. Zelfzorg aanmoedigen bij je medewerkers, werkstress tegengaan en inz…

Rol van de organisatie bij burn-out

Rol van de organisatie bij burn-out

Stel dat een medewerker toch uitvalt en de diagnose van burn-out deelt. Mogelijks had je het zien aankomen, misschien val je net uit de lucht. Wat doe je best als or…