Burn-out detecteren en ingrijpen

Burn-out detecteren en ingrijpen

De beste manier om de tekenen van burn-out vroeg te onderkennen is ze te herkennen. In de eerste plaats kan je je medewerkers sensibiliseren zodat ze de symptomen van aanhoudende stress bij zichzelf en anderen kunnen herkennen. Het snel detecteren van werkstress kan ook via coachings- of functioneringsgesprekken.

De dialoog aangaan

Medewerkers die afstevenen op een burn-out zullen vaak lang voor zichzelf ontkennen dat er iets mis gaat en zoeken naar strategieën om om te gaan met de gevoelens van machteloosheid en verlies aan competentie die ze ervaren.

Collega’s en zeker direct leidinggevenden kunnen een ondersteunende rol spelen door hun waarnemingen te benoemen vanuit een oprechte bezorgdheid. Een aantal gedragsveranderingen, zoals jobweigering, ineffectiviteit en lagere productiviteit, zijn concrete feedback die je aan een collega kan geven.

Collega's en de leidinggevende kunnen samen met de medewerker opnieuw overzicht creëren en waar nodig afspraken maken om te belastende taken uit handen te nemen. Vooral de dialoog aangaan over waar energie verloren gaat en stappen zetten om dit te verhelpen, kan de neergaande spiraal een halt toeroepen.

Meer informatie?

De federale overheid zet in op de preventie van burn-out via de website www.voeljegoedophetwerk.be. Je vindt er onder andere een Gids voor de preventie van psychosociale risico’s op het werk.

Lees ook

Werkbaarheidscheques verlengd!

Werkbaarheidscheques verlengd!

De Vlaamse regering verlengde de werbaarheidscheques, waarmee je werkbaarheidsmetingen en -acties kunt financieren, tot in 2022.

Wendbaar als het woelig wordt

Wendbaar als het woelig wordt

Hoe blijf je veerkrachtig als het woelig wordt? Ervaring leert ons dat mensen en teams over veel meer wendbaarheid beschikken dan ze zelf soms beseffen.

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 3 tips voor HR-subsidies.…