Nieuwe definitie van burn-out!

Nieuwe definitie van burn-out!

De onderzoeksgroep Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie van de KU Leuven heeft in 2019 een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om op een betrouwbare manier vast te stellen of iemand burn-outklachten heeft of in de gevarenzone zit om burn-out te ontwikkelen: de Burnout Assessment Tool (BAT). De nieuwe meetmethode kan hulpverleners helpen om vast te stellen of iemand burn-out heeft en/of nagaan of de behandeling aanslaat. Maar HR-verantwoordelijken kunnen de tool ook gebruiken om een beter beeld te krijgen van het welzijn op de werkvloer en indien nodig preventief maatregelen te treffen.

Symptomen

In de nieuwe definitie gaan de onderzoekers uit van vier kernsymptomen:

  1. Uitputting
  2. Mentale distantie
  3. Cognitieve ontregeling
  4. Emotionele ontregeling

Daarnaast identificeerden ze nog drie bijkomende dimensies:

  1. Psychische spanningsklachten
  2. Psychosomatische spanningsklachten
  3. Depressieve stemming

Aan de slag!

De tool bestaat uit een vragenlijst van 33 vragen en een handleiding. Voorlopig is de vragenlijst enkel op papier beschikbaar, maar je kunt al wel de korte versie online invullen op de website van De Standaard.

“Bij veel zorgverleners leeft de frustratie dat er geen betrouwbaar instrument is om burn-out vast te stellen”, zegt doctoraatsstudent Steffie Desart. “Onze tool biedt daar een antwoord op. De grote troef is dat er duidelijke grenswaarden zijn bepaald: als de score in de oranje zone zit, dan is er een reëel risico op burn-out. Wie in de rode zone zit, is meer dan waarschijnlijk opgebrand.”

Lees ook

Werkbaarheidscheques verlengd!

Werkbaarheidscheques verlengd!

De Vlaamse regering verlengde de werbaarheidscheques, waarmee je werkbaarheidsmetingen en -acties kunt financieren, tot in 2022.

Wendbaar als het woelig wordt

Wendbaar als het woelig wordt

Hoe blijf je veerkrachtig als het woelig wordt? Ervaring leert ons dat mensen en teams over veel meer wendbaarheid beschikken dan ze zelf soms beseffen.

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 3 tips voor HR-subsidies.…