De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Morele stress … een kans om te groeien naar morele veerkracht!

Morele stress … een kans om te groeien naar morele veerkracht!

“Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen. Dat betekent dat iedereen in meerdere of mindere mate morele stress kan ervaren, naargelang van de waarden die hij of zij in een bepaalde situatie belangrijk vindt.”

 

“Morele stress is het wrange gevoel dat mensen ervaren wanneer ze hun waarden en visie op goede zorg, op het 'goede' doen, niet in de praktijk kunnen brengen. Dat betekent dat iedereen in meerdere of mindere mate morele stress kan ervaren, naargelang van de waarden die hij of zij in een bepaalde situatie belangrijk vindt.”

veronique_hoste_howest.jpg Aan het woord is Veronique Hoste. Zij is projectmedewerker morele stress bij de hogeschool Howest in Brugge. De afgelopen twee jaar werkte zij samen met vele partners, waaronder HRwijs, aan het project ‘Morele stress in de (ouderen)zorg’.

De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld op de website www.morelestress.be en het kennispunt Morele Veerkracht gaat ook de boer op om de bevindingen bij zo veel mogelijk mensen bekend te maken.

HRwijs: Wat is morele stress precies?             

Veronique Hoste: “Morele stress wijst op de aanwezigheid van morele gevoeligheid. Zorgverleners hebben en ontwikkelen vaak een grote morele gevoeligheid wanneer ze werken met kwetsbare mensen. Zij voelen dan ook snel aan wanneer aan het 'goede' geraakt wordt en waarden die voor hen belangrijk zijn op het spel komen te staan. We moeten morele stress dus zeker niet proberen wegwerken. Het ervaren van morele stress maakt ons duidelijk dat iets heel belangrijk is in de zorg. Daarom noemen wij morele gevoeligheid ook wel een barometer voor de kwaliteit van zorg.”

HRwijs: Maar soms wordt het wel degelijk te veel. Hoe komt het dat de ene zorgverlener wel onderdoor gaat aan morele stress en de andere niet?

Veronique Hoste: “Er zijn veel redenen waarom mensen niet de zorg kunnen geven zoals zij het graag zouden willen. Zowel interne als externe factoren kunnen aanleiding geven tot morele stress. Denk bij interne factoren bijvoorbeeld aan twijfel of een gebrek aan deskundigheid. Van bovenaf opgelegde besparingen zijn een goed voorbeeld van een externe factor die morele stress kan veroorzaken, maar ook structurele factoren zoals de visie, procedures, werkprincipes of groepsdynamieken kunnen bij sommige medewerkers tot morele stress leiden.”

HRwijs: Wat kan een leidinggevende doen om te voorkomen dat medewerkers er onderdoor gaan?

Veronique Hoste: “Alles start bij het herkennen en erkennen dat medewerkers morele stress kunnen ervaren. Vervolgens is het belangrijk om in kaart brengen wat, op welke momenten en in welke situaties morele stress veroorzaakt. Zo maak je morele stresservaringen bespreekbaar. Dit vraagt wel inzicht in morele stress, luisterbereidheid en de bereidheid om oorzaken van morele stress aan te pakken.”

HRwijs: Heb je nog een laatste tip voor ons?

Veronique Hoste: “Negeer signalen van morele stress zeker niet. Noch bij jezelf, noch bij collega's. Een morele stresservaring is een uitnodiging om even stil te staan en bij jezelf te kijken wat en waarom iets je zó hard raakt.”
“Reflecteer over morele stresservaringen, spreek erover en zoek steun bij collega's. Focus samen op wat veranderbaar is en zoek hulpbronnen die jou helpen om in je kracht te komen. Bijvoorbeeld humor, coaching of ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. Deze hulpbronnen zijn per persoon zeer verschillend. Je doet er goed aan te ontdekken wat voor jou werkt vooraleer er spanning optreedt.”

howest_morele_stress_0.png   Wil je binnen jouw organisatie aan de slag met het thema morele stress/morele veerkracht?
   Neem dan zeker eens een kijkje op de website www.morelestress.be

   Veronique Hoste is te bereiken via mail (veronique.hoste@howest.be) of telefonisch (0476 98 50 19).

Lees ook

Veerkracht in tijden van Corona

Veerkracht in tijden van Corona

Vergroot de veerkracht in jezelf en je team. Schrijf je in voor een online reeks 'veerkracht in tijden van Corona'. 

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …

Gratis HR-opleidingsaanbod

Gratis HR-opleidingsaanbod

Een gratis vormingsaanbod over actuele HR-thema’s, speciaal voor sociale ondernemingen.