Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onze organisaties. We vergeten op die manier de talenten en vaardigheden van een grote groep mensen te benutten. Bovendien brengen mensen met een migratieachtergrond een nieuw netwerk aan om je organisatie bekend te maken en positief uit te dragen.

Van de 3,6 miljoen inwoners van Vlaanderen die op arbeidsleeftijd zijn, is 9,1% allochtoon. Een vierde van de allochtonen (25,7%) is werkzoekend, tegenover slechts 5% van de Vlamingen. Nergens in Europa zijn de cijfers zo slecht. En dat is zonde, want er zijn een hoop competenties en talenten die we op die manier niet benutten.

In 2014 werden de sociale partners het eens over een eenduidige definitie voor de benaming ‘allochtoon’. Al wie een nationaliteit heeft die niet behoort tot de vijftien landen die voor 2004 toetraden tot de Europese Unie, wordt gecatalogeerd als ‘allochtoon’. Inwoners van landen als Estland, Polen, Bulgarije en Cyprus zijn dus ook allochtonen op de arbeidsmarkt.

Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer

Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer kan een uitdaging zijn. Verschillende gebruiken en vooronderstellingen zorgen soms voor misverstanden. Denk maar aan verschillende manieren van begroeten en elkaar al dan niet aankijken in een gesprek. Of een Aziatische medewerker die geen mening geeft als je input vraagt. Beleefd is immers om altijd je meerdere te volgen. Jij kan denken ‘waarom zegt hij niets?’ terwijl de medewerker denkt ‘waarom vraagt zij dat nu? Zij is toch de baas.’. 

Ook rond religie en het tonen van religieuze symbolen op de werkvloer kunnen vragen rijzen. Hoe ga je bijvoorbeeld om met vragen om te bidden op de werkvloer? Hoe ver ga je in het aanpassen van maaltijden?

Heel wat sectoren en initiatieven spelen op deze en andere vragen in met websites waar je gerichte informatie kan vinden.

 • VIVO, het Vlaams Instituut voor Vorming en opleiding in de social profit, ontwikkelde Pigmentzorg, een toolbox Zorg & Cultuur die heel wat instrumenten en informatie bevat over diversiteit op de werkvloer en cultuursensitieve zorg. Hier vind je ook een overzicht van kortlopende opleidingen en consultants die je organisatie kunnen ondersteunen.
 • De website diversiteitspraktijk.be werd gemaakt door Atlas, integratie & inburgering Antwerpen.
  We leven in een superdiverse samenleving. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen en vragen, zoals:
  -Hoe kan je je dienstverlening toegankelijker maken voor iedereen? 
  -Hoe zet je op de werkvloer in op diversiteit?
  -Hoe kan je duidelijk en efficiënt communiceren met anderstaligen, ook via digitale kanalen? 
  - ...                                                                                                                                                     
  Met deze website wil Atlas informatie en praktische tips geven aan vrijwilligers, professionals en hun organisaties die deze uitdagingen aan willen gaan.
 • In het verleden stelden de EAD-projectontwikkelaars van West-Vlaanderen een infofiche over Islam op de werkvloer op.

Religieuze kalender

Ken je de feestdagen van je medewerkers niet? Op de website van Orbitvind je de feestdagen terug die gelden in het katholicisme, hindoeïsme, jodendom en de islam.

Lees ook

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…