De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Levensfases en loopbaan

Levensfases en loopbaan

Op elk moment in hun loopbaan hebben medewerkers specifieke kwaliteiten die eigen zijn aan de levensfase waarin ze zich bevinden. Elke levensfase stelt ook specifieke uitdagingen en kent specifieke noden. Hierop inspelen levert werkgevers en medewerkers een win-win op.

In ‘Balans - Actiemap voor een levensfasebewust personeelsbeleid’, worden vier grote fases onderscheiden, aangeduid met de vier seizoenen.

Uiteraard gelden deze beschrijvingen niet altijd en voor iedereen. Ze zijn bedoeld als een aanleiding voor gesprekken met medewerkers, individueel of in groep. Samen op zoek gaan naar wat motiveert en nodig is in een bepaalde levensfase, geeft energie en kan de samenwerking een boost geven.

Lente: de leerling

In de lente van onze loopbaan, meestal zo tussen 20 en 30, draait alles rond ontwikkeling en groei. We zijn nog op zoek naar onze plek op de arbeidsmarkt en leren onszelf en onze competenties beter kennen terwijl we ze ontwikkelen. Vaak doen we dat door zoveel mogelijk verschillende ervaringen op te doen.

Kwaliteiten die bloeien in de lente: inzet, gedrevenheid, leergierig, behulpzaam, graag informatie verwerken, zich willen bewijzen en een frisse blik.

Deze medewerkers blijven geprikkeld door veel afwisseling, voldoende mogelijkheden tot samenwerking en ontwikkeling, duidelijke spelregels en veel feedback. Ze raken uit balans door overvraagd worden en veel hetzelfde werk te moeten doen.

Zomer: de presteerder

In de zomer van onze loopbaan, nemen prestaties en ambities de overhand. We zijn op zoek naar een job waarin we verantwoordelijkheid dragen of onze competenties maximaal kunnen inzetten. Tegelijk is het op privévlak vaak erg druk: bouwen, kinderen,...

Kwaliteiten die bij de zomer horen: werklustig, ambitieus, betrokken, goede teamspeler, kijkt vooruit, netwerker en resultaatgericht.

Deze medewerkers hebben nood aan maatregelen die bijdragen tot de balans werk-privé, voldoende autonomie en uitdagende taken en zichtbaarheid binnen de organisatie. In deze levensfase is er risico op burn-out of oververmoeidheid door alles tegelijkertijd te willen doen, of over de grenzen te gaan.

Herfst:  de zelfkenner

In de herfst van onze loopbaan zoeken we naar een nieuwe balans en staat zingeving hoog op de agenda. We kunnen de vruchten van ons harde werk in de zomer plukken en concentreren ons op kwaliteit in werk en leven.

Kenmerkende kwaliteiten: veel kennis en ervaring, levert kwaliteit, het ego komt op de achtergrond en is doelgericht.

In deze fase is het hebben van werk waarbij expertise, ervaring en oordeelsvermogen worden aangesproken belangrijk, evenals waardering krijgen.   

Winter: de bedachtzame

In de winter van onze loopbaan hebben we vooral nood aan verdieping en nieuwe mogelijkheden. We hoeven ons niet meer te bewijzen. We willen wel langer werken, maar ook anders. Een kwaliteitsvol leven staat voorop. 

Kwaliteiten die in de winter vaak voorkomen: levenswijsheid, veel kennis en ervaring, goede expert en coach en goed risico’s kunnen inschatten.

In de winter blijven medewerkers in balans door waardering en respect, een zinvolle bijdrage aan het geheel kunnen leveren, sfeer en verbondenheid en aanpassingen die de fysieke en mentale inzet ondersteunen.

Lees ook

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…