Kortgeschoolden

Kortgeschoolden

46,8% van alle werkzoekenden zijn kortgeschoold (cijfers van maart 2020). Kortgeschoolde werkzoekenden of medewerkers hebben het niet makkelijk op de arbeidsmarkt. De meeste jobs worden immers steeds complexer en de eisen hoger. Jongeren die zonder kwalificaties de schoolbanken verlaten en op zoek zijn naar een eerste werkervaring, vormen een bijzonder kwetsbare groep.

Je bent kortgeschoold als je geen diploma van het hoger secundair onderwijs hebt of een diploma van een 6e beroeps zonder 7e specialisatiejaar.

Als je als werkgever kansen biedt aan kortgeschoolden, kan je tijdens de eerste zes maanden een beroep doen op jobcoaching. Of je kan kiezen voor een individuele beroepsopleiding (IBO), een opleiding op de werkvloer, begeleid door VDAB.

Je komt in bepaalde gevallen (voor jongeren en 50+’ers) ook in aanmerking voor verminderde bijdragen van sociale zekerheid. Vraag dit na bij je sociaal secretariaat.

Lees ook

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: rekruteren zonder cv of sollicitatiegesprek

Open Hiring®: wat is het, hoe werkt het en waarom zou je ervoor kiezen?

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Nieuwe website geeft tips rond diversiteit

Wist je dat… je klanten je aan de telefoon beter begrijpen als je je boodschap in korte gestructureerde blokjes geeft? Wist je dat… je moeilijk bereikb…

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…

Armoede

Armoede

Op de werkvloer kunnen aspecten van armoede voor grote uitdagingen zorgen, zoals steeds wederkerende praktische problemen, wantrouwen, onzekerheid of net overdreven asser…