Individuele beroepsopleiding (IBO)

Individuele beroepsopleiding (IBO)

De individuele beroepsopleiding of IBO verdient specifieke vermelding. Via een IBO kan je immers een werkzoekende aanwerven die niet helemaal aan je vereisten voldoet en hem/haar zelf opleiden gedurende 1 tot 6 maanden.

Je leert de werkzoekende de competenties die nodig zijn om de job goed uit te oefenen en krijgt daarbij begeleiding van de VDAB. Tijdens de IBO betaal je geen loon of RSZ, enkel een productiviteitspremie. Voor anderstaligen die nog taalondersteuning nodig hebben, bestaat er een variant: de IBOT. De kandidaat krijgt twee keer per week taalcoaching op de werkvloer.   

Na de IBO werf je de werkzoekende in principe aan met een contract van onbepaalde duur .

Om in aanmerking te komen voor deze maatregel, moet de kandidaat aan drie voorwaarden voldoen:

  • ingeschreven zijn als werkzoekende bij de VDAB
  • zijn vorige job niet zelf hebben opgezegd om met een IBO te starten
  • nog niet eerder in jouw organisatie gewerkt hebben, tenzij in een korte periode als uitzendkracht

Lees ook

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is er gewoon voor jou!

Talentoscoop is een ESF-project van GTB en de Werkplekarchitecten in samenwerking met Verso, Howest en EPR. Ze luisteren naar wat jij nodig hebt. Misschien biedt diversit…

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO - gespecialiseerde individuele beroepsopleiding

GIBO staat voor een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding en biedt je de kans om gedurende maximaal 52 weken een medewerker met een arbeidshandicap op te leiden o…

Aanpassing van een arbeidspost

Aanpassing van een arbeidspost

Soms is het nodig om de arbeidspost van een medewerker met een arbeidshandicap aan te passen. In dat geval betaalt VDAB je de kosten terug van zowel d…