Een opleidingsplan opstellen

Een opleidingsplan opstellen

VTO staat voor vorming, training en opleiding en betreft het geheel van activiteiten en inspanningen die het leren van medewerkers bevorderen. Het doel van een VTO-beleid is de competenties van medewerkers te ontwikkelen in de richting die nodig is voor de organisatie. Je werkt daartoe best volgens een structuur, in een opleidingsplan.

Drie zaken in het bijzonder dragen bij tot een kwaliteitsvol VTO-beleid:

  • Je VTO-inspanningen sluiten aan bij de doelstellingen en de missie van je organisatie.
  • Structuur en systematisering in je VTO-beleid zorgen ervoor dat je doelgericht plant, uitvoert en ook evalueert. Het helpt je ook om rekening te houden met budgettaire beperkingen.
  • Alle actoren uit de organisatie betrekken (medewerkers, leidinggevenden, Raad van Bestuur, …) kan een sterke stimulans zijn voor het leren binnen je organisatie.

Als je op een zinvolle manier wil investeren in de ontwikkeling van medewerkers, dan stap je best af van een ad hoc-benadering waarbij je telkens er zich een probleem stelt op zoek gaat naar een oplossing.

In functie van de organisatie

Het opleidingsplan is een praktisch en concreet plan dat de doelstellingen van het opleidingsbeleid voor de verschillende categorieën medewerkers, teams of afdelingen bevat. Het vertrekt vanuit de behoeftes en wensen van de organisatie en haar medewerkers en geeft weer in welke richting medewerkers moeten ontwikkelen om de organisatiedoelstellingen te bereiken. 

  • Je houdt rekening met het beschikbare budget en stipuleert wie, wanneer, met welk doel en tegen welke kosten deelneemt aan een leeractiviteit.
  • Op korte termijn kan je je afvragen wat vandaag ontbreekt aan kennis, kunde en vaardigheden om de bestaande taken goed uit te voeren.
  • Op langere termijn is de vraag eerder welke kennis nodig is om klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen of veranderingen?

Een voorbeeld: Als je volgend jaar naar een nieuwe locatie verhuist met een nieuwe, professionele keuken, kan je best nu al aandacht besteden aan het herhalen van hygiënevoorschriften (HACCP) en in kaart brengen met welke nieuwe toestellen de medewerkers nog moeten leren werken. 

Voordelen van werken met een opleidingsplan

  • Je leerinspanningen zijn doelgericht en achteraf zijn de resultaten meetbaar
  • Je schept meer gelijke opleidings-en ontwikkelingskansen voor al je medewerkers
  • Door het planmatig werken verlies je minder makkelijk medewerkers uit het oog
  • Je vermijdt nodeloze kosten en investeringen.

Lees ook

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Bore-out door overkwalificatie: is jobcrafting de redding?

Doctoraatsstudente Claudia Rooman en professor Eva Derous deden onderzoek naar overkwalificatie van medewerkers en of job crafting daar een oplossing voor kan zijn. Job …

Proactief loopbaangedrag faciliteren

Proactief loopbaangedrag faciliteren

'Hoe kan je als werkgever proactief loopbaangedrag faciliteren?' Dat is de vraag die Elias Janssen, doctoraatstudent van de Radboud Universiteit van Nijmegen, zich voor z…

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Bereid je voor op een opleiding in enkele stappen

Wist je dat je door enkele kleine inspanningen invloed hebt op de inhoud van jouw opleiding of die van een medewerker? En dat je zo meer leerrendement haalt? Zelfs voor h…

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.