Discriminatie bij aanwerving

Discriminatie bij aanwerving

Discrimineren mag niet. Maar wanneer is iets discriminatie? Als werkgever zit je vaak met vragen: mag je in een vacature vermelden dat je iemand zoekt met moedertaal Nederlands? Mag je een kandidaat met astma of een chronische darmaandoening weigeren? Hoe ga je om met vragen om pauzes om te bidden?

Men spreekt van discriminatie wanneer een individu anders behandeld wordt op basis van geslacht, een zogenaamd ras, de huidskleur, de afkomst, de nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid, de burgerlijke staat, de geboorte, het fortuin, de leeftijd, het geloof of de levensbeschouwing, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap of een fysieke eigenschap.

Het is verboden om iemand te discrimineren in het kader van de arbeidsbetrekkingen. Deze regel geldt zowel voor de openbare als voor de particuliere sector bij de aanwerving en de selectie, tot de loonvoorwaarden, promotie en ontslag. Een werkgever kan een verschil in behandeling enkel rechtvaardigen als het om een bepaalde beroepsvereiste gaat die bepaald wordt door de voorwaarden van het uitoefenen van deze functie.

Je kan als werkgever een non-discriminatiecode invoeren als basis voor een divers personeelsbeleid. Deze non-discriminatiecode maakt diversiteit bespreekbaar. De werkgever heeft zo een middel om in te gaan tegen elk gedrag, elke houding en elke uitspraak dat discriminerend kan zijn. De clausule is zowel gericht op de relaties tussen personeelsleden onderling als tussen personeel en derden.

Onlineopleiding

Unia, het voormalige Interfederaal Gelijkekansencentrum, ontwikkelde eDiv, een gratis onlineopleiding over antidiscriminatiewetgeving voor leidinggevenden en HR-verantwoordelijken om deze en andere vragen te beantwoorden. Via de opleiding kan je de antidiscriminatiewet verkennen en krijg je voorbeelden uit bestaande cases.

Discriminerende klanten

Wat als je klanten, cliënten of (familie) van patiënten of bewoners moeilijk doen over medewerkers van een andere cultuur of met bijvoorbeeld een andere geaardheid?

Onder de naam ‘Cliënt of koning?’ ontwikkelden RESOC Halle-Vilvoorde en VIVO drie instrumenten voor de zorgsector met tips voor verzorgende, leidinggevende en directie die helpen om te gaan met discriminerende cliënten.  

Lees ook

Cumulatieve en intersectionele discriminatie

Cumulatieve en intersectionele discriminatie

Discriminatie is in de praktijk vaak een cumulatie of een combinatie van beschermde criteria. Hierover was er echter geen specifieke wetgeving. De gewijzigde discriminati…

Hoe bouw je aan een divers personeelsbestand?

Hoe bouw je aan een divers personeelsbestand?

Jobs vlotter invullen, nieuwe inzichten binnenhalen, het klantenbereik verhogen: allemaal voordelen voor werkgevers die kiezen voor een divers en kleurrijk personeelsbest…

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Inclusief ondernemen is geen rocket science

Arbeidsmarkt-expert en docent-onderzoeker in HRM aan de Odisee Hogeschool Bart Moens geeft samen met Verso en andere partners mee vorm aan een project rond inclusie op de…

Discriminatiegronden

Discriminatiegronden

Discrimineren mag niet. Maar wanneer is iets discriminatie? Als werkgever zit je soms met vragen: mag je in een vacature vermelden dat je iemand zoekt met moedertaal Nede…