De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Subsidies voor HR gezocht?

Subsidies voor HR gezocht?

Om je medewerkersbeleid beter te kunnen uitwerken, bestaan er verschillende financiële kanalen. HRwijs geeft je 5 tips voor HR-subsidies.

1. Het Europees Sociaal fonds (ESF)

Het Europees Sociaal fonds (ESF) biedt financiële ondersteuning aan Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Organisaties die binnen die domeinen projecten ontwikkelen, komen in aanmerking voor subsidies. Het ESF lanceert regelmatig nieuwe oproepen, bijvoorbeeld binnen thema’s zoals 'duurzaam loopbaanbeleid' of 'anders organiseren'. 

Oproep in de kijker: Drive - op weg naar werkbaar werk

Zoek je subsidies voor acties rond werkbaarheid? Kijk dan zeker eens naar de ‘Drive  ESF-oproep 'Drive - op weg naar werkbaar werk’.

Acties die in aanmerking komen zijn o.a. het motiveren en ondersteunen van medewerkers, maatregelen om burn-out in de organisatie tegen te gaan, leidinggevenden ondersteunen in hun leiderschapscompetenties, acties om de autonome motivatie van medewerkers te vergroten,...

De eerste stap van de aanvraag gebeurt door een e-mail te sturen naar drive@vlaanderen.be. Na de aanvraag volgt een intake. Je krijgt dan een door ESF Vlaanderen erkende dienstverlener toegewezen. De subsidie bedraagt de kost van de dienstverlener. Ondernemingen met meer dan 250 medewerkers komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Meer informatie over deze ESF-oproep vind je hier: Drive – Op weg naar werkbaar werk | ESF (esf-vlaanderen.be)

Ontdek de mogelijkheden van het Europees Sociaal Fonds (ESF)


2. Koning Boudewijnstichting

De Koning Boudewijnstichting keert jaarlijks subsidies uit aan de social profit via het ‘Venture Philanthropy Fonds’. Hier kan je terecht voor consulting en financiële steun (maximum 80.000 euro gespreid over 3 jaar). Het doel? Organisaties en bedrijven met sociaal oogmerk structureel versterken en helpen groeien. De voorwaarde ‘als organisatie actief op vlak van sociale inclusie in België’ mag je breed interpreteren. Of je in aanmerking komt, kan je best navragen bij de Koning Boudewijnstichting zelf. De Kringwinkel Hageland kreeg bijvoorbeeld steun bij de uitbouw van talentgedreven loopbanen. Gehandicaptenvoorziening De Lovie kon een strategie rond efficiënt/effectief werken uitbouwen.

Er is een jaarlijkse oproep in het najaar, selectie van de dossiers gebeurt in juni van het volgende jaar. 

Ontdek het ‘Venture Philanthropy Fonds’


3. De werkbaarheidscheque

Als sociale ondernemer kan je een aanvraag indienen voor werkbaarheidscheques.

Met deze cheque krijg je terugbetaling voor:

 • Een meting of scan om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen.
 • En/of begeleiding bij het uitvoeren van een scan/meting.
 • En/of begeleiding voor rapportage over de werkbaarheid. Voor het opstellen van een werkbaarheidsplan. Voor monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De subsidie bedraagt maximum 10.000 euro per organisatie.

Uitbreiding ten gevolge van corona

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners heeft de minister van Werk besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen

Concreet zijn er drie types acties toegevoegd aan de projectoproep:

 • Aanpassingen aan de werkpost of de arbeidsorganisatie.
 • Het versterken van de competenties van medewerkers als de onderneming haar arbeidscontext heeft moeten wijzigen onder invloed van corona.
 • Maatregelen die de psychische weerbaarheid van medewerkers verhogen.

Ontdek alle mogelijkheden van de werkbaarheidscheque hier


4. VDAB

Job- en taalcoaching op de werkvloer 

Werf je een medewerker aan uit een kansengroep? Doe beroep op gratis jobcoaching op de werkvloer. Doel? Een tevreden medewerker die kwalitatief werk aflevert en lang bij jou aan de slag blijft.

Wat houdt jobcoaching in?

Een jobcoach begeleidt je medewerker op de werkvloer. Hij helpt hem of haar om zich in te werken, de juiste werkhouding aan te nemen en goed te functioneren binnen het team. Daarnaast kan de jobcoach je adviseren over bepaalde zaken, bijvoorbeeld over peter- of meterschap, competentiegericht werken of functioneringsgesprekken.
Je kan met Jobcoaching starten tot één jaar na de aanwerving. Dit proces duurt maximaal zes maanden.

Wanneer komt mijn medewerker in aanmerking voor gratis jobcoaching?

Je medewerker komt in aanmerking voor gratis jobcoaching als hij in Vlaanderen werkt en aan een van de volgende voorwaarden beantwoordt. Hij/zij:

 • is van allochtone afkomst,
 • 50 jaar of ouder,
 • heeft een arbeidsbeperking of 
 • is kortgeschoold (geen diploma hoger secundair onderwijs).

Zoek nu een jobcoach in je buurt

Gratis psychosociale coaching na corona

Voor sommigen lijkt corona (verkeerdelijk) al voorbij. Op anderen heeft dat kleine virusje zo’n impact dat opnieuw naar het werk gaan, een zeer moeilijke stap vooruit is.

Leeft deze uitdaging voornamelijk op psychosociaal vlak? Dan kan jouw werknemer via VDAB gratis begeleiding krijgen via een gespecialiseerde coaching na corona.

Die coaching gebeurt door jobcoaches die zich engageren op niveau van de onderneming en de medewerker individueel. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Zie het als een mooie aanvulling op het aanbod dat je preventiedienst jou te bieden heeft.

Wat is nu precies het verschil met de werkbaarheidscheques?

 • Coronacoaching: via de coronacoaching kan men actiegericht aan de slag met de individuele medewerker. Zo wordt een snellere terugkeer gewaarborgd en verduurzaamd. Via het actiegerichte aanbod is het een traject waarbij met de werknemer gewerkt wordt rond secundaire en tertiaire preventie.
 • Werkbaarheidscheques: waar de coaching individueel op begeleiding inzet, kunnen werkbaarheidscheques in het kader van corona ingezet worden op ondernemingsniveau.

Vraag nu coronacoaching voor je medewerker(s)


5. Sectorale tussenkomsten

> Voor de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra:

Project van Fedris voor werknemers uit de zorg met of op de rand van een burn-out

In januari 2019 lanceerde het Federaal Agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) het driejarig pilootproject burn-out in samenwerking met de bank- en zorgsector.

Dit aanbod richt zich op de algemene en psychiatrische ziekenhuizen en de woonzorgcentra. Werknemers uit de ziekenhuizen (NACE-code 86.10), uit de rust- en verzorgingstehuizen (NACE-code 87101) en de overige verpleeginstellingen met huisvesting (NACE-code 87109) komen in aanmerking.

Het project begeleidt werknemers met een nakende of beginnende burn-out. Het gaat om personen die moeilijkheden ervaren tijdens het werk, meermaals kortstondig afwezig zijn op het werk of het werk hebben stopgezet gedurende minder dan 2 maanden.

Het doel is dat werknemers aan het werk blijven of hun job zo snel mogelijk hervatten.

Ontdek de voordelen voor werknemers én werkgevers

Ontdek alles over het begeleidingstraject voor werknemers in een vroeg stadium van burn-out

> Voor de GGC-instellingen: woonzorgcentra (PC 330), gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330), opvoedings- en huisvestingsinstellingen (PC 319) en revalidatiecentra (PC 330):

FeBi vzw biedt in 2020 subsidies aan voor bepaalde sociale ondernemingen die acties willen opzetten rond welzijn op het werk. In kader van 'covid-19' kan je er terecht voor de terugbetaling van sommige opleidingen, risicoanalyse (globale, psychosociale risico's...), aanschaf van ergonomisch materiaal (stoel, toetsenbord, muis...), aanschaf van beschermingsmateriaal, verhoging van de werktijd van het onderhoudspersoneel, of acties mbt psychologische opvolging.

Let op: enkel door de GGC goedgekeurde instellingen komen in aanmerking.

Ontdek alle mogelijkheden voor GGC-instellingen via Fe.Bi

> Voor de woonzorgcentra (PC 330):

Ter ondersteuning van de medewerkers in de woonzorgcentra lanceerde het Sociaal Fonds Ouderenzorg een nieuw project dat in het licht staat van de COVID-19 pandemie.

Heeft jullie team nood aan vorming op maat ter ondersteuning van de teamcohesie of hebben je medewerkers nood aan tools om goed voor zichzelf en de collega’s te zorgen? Het kan!

Je gaat zelf op zoek naar de opleidingsverstrekker die bij jullie past en je organiseert een vorming binnen de vooropgestelde thema’s: teamcohesie of zelfzorg. Het Sociaal Fonds Ouderenzorg voorziet een terugbetaling in kosten per deelnemer. Een aanvraag indienen kan tot en met 28/02/2021.

Werken aan teamcohesie of zelfzorg die je via de site van Fe.Bi

> Voor de sociale economie:

Managementadvies voor de sociale economie

Ben je een erkende sociale-economieonderneming? Dan kom je in aanmerking voor een premie voor managementadvies. Er gelden wel bepaalde voorwaarden: het moet gaan om een onderbouwd schriftelijk advies dat je onderneming versterkt, laat groeien of transformeert.

Voor wie? Je bent erkend door de Vlaamse overheid als maatwerkbedrijf, lokale diensteneconomie-initiatief of invoegbedrijf.  

Vraag nu managementadvies!

Provinciale portefeuille sociale economie voor advies en opleiding (provincie Antwerpen)

De provincie Antwerpen verleent subsidies aan organisaties uit de sector van de sociale economie (inclusief coöperatieve vennootschappen) voor de uitvoering van externe adviesopdrachten die leiden naar een inclusieve economie en/of opleidingen die het middenkader en leidinggevenden van die organisaties versterken. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten en is begrensd op 6.000 euro. 

Gevestigd in Antwerpen? Raadpleeg nu de provinciale portefeuille sociale economie

Financiële ondersteuning inclusieve economie (provincie Antwerpen)

De provincie Antwerpen geeft financiële ondersteuning aan initiatieven en projecten die werk maken van een inclusieve economie. Momenteel zijn er twee lijnen, waarop zowel sociale-economie- als reguliere bedrijven een beroep kunnen doen:

Gevestigd in Antwerpen en wil je werken aan een inclusieve economie? Ontdek hier de mogelijkheden

> Voor de socioculturele sector:

Loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid

De beheerders van het Sociaal Fonds SCW lanceerden in het najaar 2019 een project rond loopbaan-, preventie- en welzijnsbeleid op maat van de socioculturele sector. Dit project vindt zijn oorsprong in de afspraken in het kader van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord, afgesloten op 8 juni 2018.

Ben je actief in de socioculturele sector en wil je een project uitwerken rond preventie-, welzijns- of loopbaanbeleid dat buiten het normaal personeelsbeleid valt? De aanvraagronde voor 2019 is afgesloten. 


Heb je een concreet project in gedachten en zoek je het juiste subsidiekanaal? Of zie je even het bos door de bomen niet meer? Leg je vraag voor aan één van onze adviseurs!

Lees ook

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheidscheques: drie veelgestelde vragen van sociale ondernemers

Werkbaarheid is een thema dat vele sociale ondernemers bezighoudt. Ontdek drie vragen - en bijhorende antwoorden - over de werkbaarheidscheques die je misschien nog niet …

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

‘Zorgen voor’ kan ook zonder diploma

“Te veel werk en te weinig volk”, het is een vaak gehoorde klaagzang in de sociale sector. Medewerkers komen constant handen tekort en organisaties hebben het…

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.