Naar een alerte raad van bestuur: 6 tips

Naar een alerte raad van bestuur: 6 tips

1. Evalueer regelmatig

Het is een goed idee om periodiek, bijvoorbeeld elke twee jaar, een zelfevaluatie van de raad van bestuur in te plannen.

  • Wat gaat er al goed?
  • Wat zijn onze sterke punten?
  • Welk type van raad van bestuur zijn we?
  • Wat kan er beter en hoe kunnen we dit aanpakken?

Als je een regelmatige zelfevaluatie opneemt in de statuten hoef je ze niet in te voeren op een moment dat het wat moeilijker gaat en dit bedreigend kan overkomen. Een regelmatige zelfevaluatie zorgt voor een frisse blik en een snel detecteren van pijnpunten.


2. Beschrijf competenties

Durf samen te kijken naar de aanwezige en eventueel ontbrekende competenties in de raad van bestuur. Heb je wel een juridisch expert maar heeft niemand kaas gegeten van medewerkersbeleid? Dan is het tijd om aanvulling te zoeken voor dit profiel. De noden van de organisatie en ook de competenties evolueren over de tijd. Deze oefening herhalen is dan ook nuttig.


3. Bestuurders die erebestuurder worden

Denk aan alternatieven voor bestuurders die graag betrokken willen blijven bij het  bestuur, maar niet in de raad van bestuur wensen te blijven zetelen, bijvoorbeeld op gevorderde leeftijd. Je kan hiervoor het mandaat van erebestuurder in het leven roepen. Deze erebestuurders nemen deel aan de algemene vergadering, krijgen elk jaar het jaarverslag en gaan misschien nog mee op het jaarlijkse etentje.


4. Werk samen met andere vzw’s

Zijn jullie een kleine organisatie (minder dan 10 medewerkers)? Ga eens na of samenwerking met andere organisaties mogelijk is. Denk aan bevriende organisaties die geen concurrenten zijn. De samenwerking kan vele vormen aannemen. Bijvoorbeeld een vaste kern van bestuurders die per vzw aangevuld wordt met enkele andere bestuurders. Je kan tijdelijk mensen met specifieke competenties uitwisselen of een jaarlijkse intervisie met de verschillende organisaties plannen om van elkaar te leren.


5. Stimuleer de betrokkenheid van bestuursleden

Je kunt de betrokkenheid van de bestuursleden op de organisatie en vice versa, op veel manieren stimuleren. Enkele ideeën:

  • Nodig eens een medewerker uit op de raad van bestuur: iemand die een project geleid heeft en over de resultaten komt vertellen, een jonge leidinggevende die over zijn eerste jaar in (zijn nieuwe rol in) de organisatie vertelt,...
  • Organiseer een dag van de bestuurder waarbij de bestuurders te gast zijn in je organisatie.
  • Laat de bestuurders een actieve rol opnemen tijdens een opendeurdag of een ander evenement.

6. Nodig tijdelijk experten uit

Aarzel niet om tijdelijke leden aan boord te nemen in je raad van bestuur voor de behandeling van specifieke thema’s. Zo kan het tijdens een bouwfase echt nodig zijn om een onafhankelijke architect aan de bouwcommissie van de raad van bestuur deel te laten nemen.

Maar ook op permanente basis kan geleerd worden van een kijk en competenties uit een andere sector.

  • Zo maakt Socres de brug tussen profit en non profit in de zoektocht naar geschikte bestuurders.
  • ToolBox.be biedt een overzicht van een 100-tal professionals die hun expertise op vrijwillige basis en in team ter beschikking stellen.

Lees ook

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Raad van bestuur vzw en andere beleidsorganen: wie doet wat?

Leiderschap is de gedeelde verantwoordelijkheid van de directie, algemene vergadering en raad van bestuur van een vzw. Het komt er in de eerste plaats op aan om …

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Strategieformulering - fase 3.2: operationele doelstellingen en indicatoren

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op deoperationele d…

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische …

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden.…