Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Uit welke onderdelen bestaat een veranderproces? Met welke aspecten houd je best rekening? Om deze vragen te beantwoorden, baseren we ons op een artikel van Hans Vermaak over Veranderkunde. Hij onderscheidt 6 bestanddelen in een veranderproces.

6 Vaste bestanddelen

Model bestanddelen veranderproces Hans Vermaak 768px.jpg

Uit: Hans Vermaak, ‘Veranderkunde in zeven vragen’

Elk veranderproces, opdat het succesvol zou verlopen, moet: 

  • een relevante achtergrond/geschiedenis hebben; 
  • bijdragen aan voor de organisatie relevante en specifieke uitkomsten;
  • een beïnvloedingsspel van actoren met zich meebrengen;
  • activiteiten in verschillende fasen doorlopen;
  • gepaard gaan met communicatie en betekenisgeving;
  • gemonitord en bijgestuurd worden.

De mate waarin elk bestanddeel een rol speelt, kan natuurlijk wel verschillen.

Hoe pas je dit toe?

Sta je voor een veranderproces of zit je er middenin? Neem dit schema er even bij en ga na of je aan elk van deze aspecten de nodige aandacht besteedt.

Als het moeilijk loopt, waaraan kan dat dan liggen? Is er te weinig aandacht voor de belangen van verschillende actoren, of is de betekenis van de verandering niet (meer) duidelijk? Heb je op voorhand gewenste uitkomsten geformuleerd en zijn die voor iedereen helder en verstaanbaar?

Lees ook

Een betere baan tijdens én na corona

Een betere baan tijdens én na corona

Sinds de uitbraak van corona is één op de vijf werknemers minder positief over het werk, zo blijkt uit een studie van KU Leuven en interimbedrijf Tempo-Team…

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.

7 tips voor de communicatie in je verandertraject

7 tips voor de communicatie in je verandertraject

Communiceren is een essentieel onderdeel van elk veranderproces. Het doel is mensen informeren, ondersteunen en betrekken, soms zelfs hun verbondenheid met de organisatie…