Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Uit welke onderdelen bestaat een veranderproces? Met welke aspecten houd je best rekening? Om deze vragen te beantwoorden, baseren we ons op een artikel van Hans Vermaak over Veranderkunde. Hij onderscheidt 6 bestanddelen in een veranderproces.

6 Vaste bestanddelen

Model bestanddelen veranderproces Hans Vermaak 768px.jpg

Uit: Hans Vermaak, ‘Veranderkunde in zeven vragen’

Elk veranderproces, opdat het succesvol zou verlopen, moet: 

  • een relevante achtergrond/geschiedenis hebben; 
  • bijdragen aan voor de organisatie relevante en specifieke uitkomsten;
  • een beïnvloedingsspel van actoren met zich meebrengen;
  • activiteiten in verschillende fasen doorlopen;
  • gepaard gaan met communicatie en betekenisgeving;
  • gemonitord en bijgestuurd worden.

De mate waarin elk bestanddeel een rol speelt, kan natuurlijk wel verschillen.

Hoe pas je dit toe?

Sta je voor een veranderproces of zit je er middenin? Neem dit schema er even bij en ga na of je aan elk van deze aspecten de nodige aandacht besteedt.

Als het moeilijk loopt, waaraan kan dat dan liggen? Is er te weinig aandacht voor de belangen van verschillende actoren, of is de betekenis van de verandering niet (meer) duidelijk? Heb je op voorhand gewenste uitkomsten geformuleerd en zijn die voor iedereen helder en verstaanbaar?

Lees ook

“We worden vaak verliefd op onze klanten”

“We worden vaak verliefd op onze klanten”

Het is een woord dat veel sociale ondernemingen angst inboezemt: consultancy. Toch kan een frisse externe blik vaak een meerwaarde betekenen, zeker op domeinen waar socia…

Een communicatieplan opstellen

Een communicatieplan opstellen

De kern van een communicatieplan wordt meestal gevormd door een opsomming van de in te zetten middelen. Daarbij gaat het zowel om de bestaande communicatiemiddelen als om…

De edelsteentjes van een communicatieplan

De edelsteentjes van een communicatieplan

Edelsteentjes en groeibriljantjes. Misschien een vreemde titel voor een artikel over (crisis)communicatie, maar het is een verwijzing naar de kleine successen die je best…

7 tips voor de communicatie in je verandertraject

7 tips voor de communicatie in je verandertraject

Communiceren is een essentieel onderdeel van elk veranderproces. Het doel is mensen informeren, ondersteunen en betrekken, soms zelfs hun verbondenheid met de organisatie…