De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Het pad naar verandering: de 6 bestanddelen van Vermaak

Uit welke onderdelen bestaat een veranderproces? Met welke aspecten houd je best rekening? Om deze vragen te beantwoorden, baseren we ons op een artikel van Hans Vermaak over Veranderkunde. Hij onderscheidt 6 bestanddelen in een veranderproces.

6 Vaste bestanddelen

Model bestanddelen veranderproces Hans Vermaak 768px.jpg

Uit: Hans Vermaak, ‘Veranderkunde in zeven vragen’

Elk veranderproces, opdat het succesvol zou verlopen, moet: 

  • een relevante achtergrond/geschiedenis hebben; 
  • bijdragen aan voor de organisatie relevante en specifieke uitkomsten;
  • een beïnvloedingsspel van actoren met zich meebrengen;
  • activiteiten in verschillende fasen doorlopen;
  • gepaard gaan met communicatie en betekenisgeving;
  • gemonitord en bijgestuurd worden.

De mate waarin elk bestanddeel een rol speelt, kan natuurlijk wel verschillen.

Hoe pas je dit toe?

Sta je voor een veranderproces of zit je er middenin? Neem dit schema er even bij en ga na of je aan elk van deze aspecten de nodige aandacht besteedt.

Als het moeilijk loopt, waaraan kan dat dan liggen? Is er te weinig aandacht voor de belangen van verschillende actoren, of is de betekenis van de verandering niet (meer) duidelijk? Heb je op voorhand gewenste uitkomsten geformuleerd en zijn die voor iedereen helder en verstaanbaar?

Lees ook

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Efficiënt thuiswerken: 6 verhelderende tips

Door corona is thuiswerken in veel ondernemingen plots de norm. Terwijl de ene het als een noodzakelijk kwaad ziet, maakt de ander van de nood een deugd.

Het ABCD van veerkracht

Het ABCD van veerkracht

Door het coronavirus botsen sociale professionals op onbekende situaties. Overeind blijven als individu en team is een grote uitdaging.

HRscan: pioniers geven grote onderscheiding

HRscan: pioniers geven grote onderscheiding

Verso sprak met drie organisaties die de HRscan inzetten om hun medewerkersbeleid onder de loep te nemen.…