Goede jobs en tevreden klanten

Goede jobs en tevreden klanten

Om de werkbaarheid van jobs van werknemers te verbeteren zijn vaak aanpassingen nodig aan de manier van werken, de verdeling van de arbeid en de organisatiestructuur.

Daarbij ga je anders kijken naar het arbeidsproces en stel je de klant/patiënt of het uiteindelijke doel van de organisatie centraal. Van daaruit ga je zoeken naar hoe medewerkers het meest betrokken kunnen zijn bij het gehele proces.

Enkele voorbeelden:

  • Processen anders opdelen: in plaats van jobs en teams te creëren die gegroepeerd zijn rond hun stukje van het arbeidsproces, houd je de cyclus samen en creëer je multidisciplinaire teams die samen een (groep) klanten bedienen. Voorbeeld: multidisciplinaire teams bij kleinschalig wonen in woonzorgcentra.
  • Meer horizontaal werken, met minder hiërarchie.
  • Focus op resultaten, niet op regels en procedures.
  • Meer autonomie voor medewerkers om hun taak zelf in te vullen. Meer beslissingsrecht bij de medewerkers zelf.

Lees meer op www.waardevolwerk.be/het-werk/innovatieve-arbeidsorganisatie

Lees ook

Je organisatie duurzaam heruitvinden

Je organisatie duurzaam heruitvinden

Respond! is een boek dat de filosofie van Frederic Laloux vat in een concrete methodiek. Het boek zal ook de basis zijn van onze boekenclub bijeenkomst op 10 novembe…

Betere zorg door werkbaar werk

Betere zorg door werkbaar werk

Over innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra. 

Goede afspraken bij samenwerking

Goede afspraken bij samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen en over afdelingen en zelfs organisatiegrenzen heen te werken.

Het Nieuwe Werken: bricks, bytes & behaviour

Het Nieuwe Werken: bricks, bytes & behaviour

Het Nieuwe Werken valt het best te omschrijven als het flexibel inrichten van de arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving zodat het werk op een efficiënte, ef…