Goede jobs en tevreden klanten

Goede jobs en tevreden klanten

Om de werkbaarheid van jobs van werknemers te verbeteren zijn vaak aanpassingen nodig aan de manier van werken, de verdeling van de arbeid en de organisatiestructuur.

Daarbij ga je anders kijken naar het arbeidsproces en stel je de klant/patiënt of het uiteindelijke doel van de organisatie centraal. Van daaruit ga je zoeken naar hoe medewerkers het meest betrokken kunnen zijn bij het gehele proces.

Enkele voorbeelden:

  • Processen anders opdelen: in plaats van jobs en teams te creëren die gegroepeerd zijn rond hun stukje van het arbeidsproces, houd je de cyclus samen en creëer je multidisciplinaire teams die samen een (groep) klanten bedienen. Voorbeeld: multidisciplinaire teams bij kleinschalig wonen in woonzorgcentra.
  • Meer horizontaal werken, met minder hiërarchie.
  • Focus op resultaten, niet op regels en procedures.
  • Meer autonomie voor medewerkers om hun taak zelf in te vullen. Meer beslissingsrecht bij de medewerkers zelf.

Lees meer op www.waardevolwerk.be/het-werk/innovatieve-arbeidsorganisatie

ESF stelt fondsen ter beschikking voor organisaties die inzetten op nieuwe structuur om de werkbaarheid te verhogen.

Lees ook

Betere zorg door werkbaar werk

Betere zorg door werkbaar werk

Over innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra. 

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Hoe maak je van telewerk een blijver?

Heb je vragen rond telewerk? De Serv verzamelt alle informatie en do’s en don’ts, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek op de website www.werkbaarwerk.…

Goede afspraken bij samenwerking

Goede afspraken bij samenwerking

Het wordt steeds belangrijker om krachten te bundelen en over afdelingen en zelfs organisatiegrenzen heen te werken.