Alle thema's

Sociaal overleg

Arbeidsmarkt

Europa

HRwijs

SDG

Ondernemen en innoveren

Governance

Intersectorale samenwerking

Ecologische transitie

Alle berichten van Verso

Evenwicht m/v - Gender

Evenwicht m/v - Gender

Mannen en vrouwen hebben soms andere visies, een andere aanpak en andere voorkeuren. Ze vullen elkaar aan. Een goed evenwicht in je personeelsbestand staat ook voor een j…

6 acties om ervaren medewerkers blijvend te motiveren

6 acties om ervaren medewerkers blijvend te motiveren

Welke acties kan je concreet nemen om te zorgen dat 50+’ers zich blijvend betrokken voelen en langer met goesting aan de slag blijven? We geven enkele suggesties wa…

Generaties op de werkvloer

Generaties op de werkvloer

Op de werkvloer komen mensen van verschillende leeftijden en dus van verschillende generaties samen. Generaties zijn groepen van mensen die geboren zijn in een …

Levensfases en loopbaan

Levensfases en loopbaan

Op elk moment in hun loopbaan hebben medewerkers specifieke kwaliteiten die eigen zijn aan de levensfase waarin ze zich bevinden. Elke levensfase stelt ook spec…

Levensfasebewust personeelsbeleid

Levensfasebewust personeelsbeleid

Rekening houden met de levensfase waarin elke medewerker zich bevindt en inspelen op individuele verlangens en noden, draagt bij tot gemotiveerde en gezonde medewerkers.…

Aanvaarding van culturele diversiteit

Aanvaarding van culturele diversiteit

Jammer genoeg staat niet iedereen open voor een diverse personeelsploeg… Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers (en zeker de leidinggevenden) zich achter het dive…

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond

Mensen met een migratieachtergrond zijn nog steeds ondervertegenwoordigd in onze organisaties. We vergeten op die manier de talenten en vaardigheden van een grote groep m…

Anderstaligen

Anderstaligen

Je vindt een parel van een medewerker met de juiste (vak)technische competenties en motivatie. Alleen de (specifieke) kennis van het Nederlands is onvoldoende o…

Arbeidsbeperking: wat is het?

Arbeidsbeperking: wat is het?

Bij het woord handicap of (arbeids)beperking denken we vaak spontaan aan een slechtziende of slechthorende persoon of iemand in een rolstoel. In realiteit gaat het om een…