De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Onderwijs en vorming

Afstuderen in een richting personenzorg in het beroeps of technisch secundair onderwijs geeft een grote kans op werk. Zo heeft bijvoorbeeld 89,7% van de afgestudeerden 7de jaar kinderzorg uit het BSO een jaar later een job, 93,3% van de zorgkundigen (7de jaar BSO), 84% van de verzorgenden (BSO) en 87,6% van de afgestudeerden sociaal-technische wetenschappen uit het TSO.

In het schooljaar 2015 studeerden er 1.600 bachelors verpleegkunde en 1.093 HBO5 verpleegkundigen af. Het aantal afgestudeerden binnen de bachelor verpleegkunde blijft groeien, maar het groeiritme neemt af: in 2012 waren er 12% meer afgestudeerden dan in 2011, in 2013 11% meer dan in 2012, in 2014 7,4% meer dan in 2013 en in 2015 waren er 3,9% meer afgestudeerden dan in 2014.

Het percentage medewerkers dat heeft deelgenomen aan een formele opleiding ligt in de ‘gezondheidszorg’ en in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ hoger dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt: er namen respectievelijk 66,1% en 53,4% van de medewerkers deel aan een formele opleiding, tegenover 37,9% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De opleidingsparticipatie aan formele opleiding nam tussen 2010 en 2014 in de ‘gezondheidszorg’ (+13%) en in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (+11%) minder snel toe dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+17%), terwijl de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ wel een snellere opmars kende (+56%).

Een medewerker in de ‘gezondheidszorg’ kan gemiddeld genomen op jaarbasis maar liefst 31,8 uren opleiding (formeel en informeel) verwachten, wat ruim boven het Vlaams gemiddelde ligt (16,3 uren).

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in oktober 2018.

Schoolverlaters

Opleiding

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag