De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Onderwijs en vorming

Afstuderen in een richting personenzorg in het beroeps of technisch secundair onderwijs geeft een grote kans op werk. Zo heeft bijvoorbeeld 92,9% van de afgestudeerden 7de jaar kinderzorg uit het BSO een jaar later een job, 96,2% van de zorgkundigen (7de jaar BSO), 79,9% van de verzorgenden (BSO) en 91,3% van de afgestudeerden sociaal-technische wetenschappen uit het TSO.

In het schooljaar 2018 studeerden er 1782 bachelors verpleegkunde en 1299 HBO5 verpleegkundigen af. Na de daling van het aantal afgestudeerden bachelor verpleegkunde tussen 2016 en 2017, stijgt het aantal afgestudeerden met 14,8% tussen 2017 en 2018.

Het percentage medewerkers dat heeft deelgenomen aan een formele opleiding ligt in de ‘gezondheidszorg’ en in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ hoger dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt: er namen respectievelijk 66,1% en 53,4% van de medewerkers deel aan een formele opleiding, tegenover 37,9% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.

De opleidingsparticipatie aan formele opleiding nam tussen 2010 en 2014 in de ‘gezondheidszorg’ (+13%) en in de ‘maatschappelijke dienstverlening’ (+11%) minder snel toe dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+17%), terwijl de sector ‘cultuur, ontspanning en sport’ wel een snellere opmars kende (+56%).

Een medewerker in de ‘gezondheidszorg’ kan gemiddeld genomen op jaarbasis maar liefst 31,8 uren opleiding (formeel en informeel) verwachten, wat ruim boven het Vlaams gemiddelde ligt (16,3 uren).

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in september 2020.

Schoolverlaters

Opleiding

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag