Onderwijs en vorming

Afstuderen in een richting personenzorg in het beroeps- of technisch secundair onderwijs geeft een grote kans op werk. Zo heeft bijvoorbeeld 93,8% van de afgestudeerden 7° jaar kinderzorg uit het BSO een jaar later een job, 86% van de zorgkundigen (7° jaar BSO), 87,4% van de verzorgenden (BSO) en 91,6% van de afgestudeerden sociaal-technische wetenschappen uit het TSO.  

In het schooljaar 2020 studeerden er 1.084 bachelors verpleegkunde en 1.108 HBO5 verpleegkundigen af. Hiermee daalt het aantal afgestudeerde verpleegkunde tussen 2019 en 2020 met 7,4%.   

Het percentage medewerkers dat heeft deelgenomen aan een formele opleiding ligt in de “gezondheidszorg” en in de ”maatschappelijke dienstverlening” hoger dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt: er namen respectievelijk 67,2% en 53,7% van de medewerkers deel aan een formele opleiding, tegenover 37,1% gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt.  

 De opleidingsparticipatie aan formele opleiding nam tussen 2010 en 2019 in de “gezondheidszorg” (+15%) en in de “maatschappelijke dienstverlening” (+12%)nam respectievelijk aan een zelfde en een iets minder groeiritme toe dan gemiddeld op de Vlaamse arbeidsmarkt (+15%), terwijl de sector “cultuur, ontspanning en sport” wel een snellere opmars kende (+74%).  

Een medewerker in de “gezondheidszorg” kan gemiddeld genomen op jaarbasis maar liefst 24 uren opleiding (formeel en informeel) verwachten, wat ruim boven de gemiddelde Vlaamse werknemer is (15,6 uren).

Deze cijfers worden twee keer per jaar geactualiseerd. De laatste update gebeurde in september 2022.

Schoolverlaters

Opleiding

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag