Schoolverlaters

In het jaarlijkse schoolverlatersonderzoek van de VDAB wordt een nauwkeurig totaalbeeld (o.a. door koppeling van de VDAB-bestanden met gegevens van departement onderwijs en Syntra) gegeven van alle schoolverlaters na een bepaald schooljaar.

Per studiegebied en studierichting wordt een overzicht gegeven van de tewerkstellingskansen. Van alle schoolverlaters wordt nagegaan wie 1 jaar na het verlaten van de school nog als werkzoekend staat ingeschreven. Dit aantal vergeleken met het totaal aantal schoolverlaters, is het restpercentage. Bijvoorbeeld: 25,4% van de vrouwen die de school verlieten uit de richting DBSO-personenzorg, is een jaar later nog werkzoekend. Het complement (74,6%) is de kans op werk.

Hoe tabellen/figuren lezen?

De kans op werk voor een afgestudeerde verpleegkundige is bijna 100% (99,7% voor HBO5 en 99,9% voor professionele bachelors verpleegkunde). 

  • Personenzorg
  • Totaal

Methodologie

We maken hier een selectie van de studiegebieden en -richtingen die nauw aanleunen bij de social profit (vooral gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening) en hier redelijkerwijs ook op aansluiten.

Ik help je graag

Dirk Malfait

Dirk Malfait

Beleidsadviseur arbeidsmarkt en onderwijs

Stel je vraag