Wie zijn we?

Als interprofessionele werkgeversfederatie verenigen, verdedigen en versterken wij sociale ondernemingen om hun sociale, economische en ecologische impact te vergroten.

Verenigen

Verso groepeert vijftien federaties en verenigt zo sociale ondernemingen uit alle sectoren. We zijn een pluralistische organisatie die contacten onderhoudt met alle politieke strekkingen. Bekijk hier de samenstelling van de raad van bestuur en de algemene vergadering van Verso.

Verdedigen

Verso is de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen. We zijn de stem van en voor alle sociale ondernemingen en verdedigen hun interprofessionele belangen proactief en oplossingsgericht.

We vertegenwoordigen de social profit op intersectoraal niveau tijdens de vijfjaarlijkse Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA), op de werkgeversbanken van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en binnen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC).

Daarnaast neemt Verso deel aan diverse overleg- en adviesorganen zoals de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

We verdedigen de belangen van de socialprofitwerkgevers in Vlaanderen in een gezamenlijk project met de Unie van Socialprofitondernemingen (Unisoc) op het federale niveau, BRUXEO in Brussel en l’Union des entreprises à profit social (UNIPSO) in Wallonië.

Versterken

We versterken onze federaties, hun leden en andere sociale ondernemingen met kwalitatieve dienstverlening die hen helpt een professionele werking uit te bouwen en op een waardengedreven manier hun doelstellingen te realiseren.

De social profit is ook economisch een belangrijke sector. Samen zorgen de 17.000 vestigingen in Vlaanderen voor meer dan 425.000 arbeidsplaatsen. Deze ondernemers zijn niet-winstgedreven, maar stellen zich ten dienste van mens en maatschappij. Het zijn hoofdzakelijk vzw’s in de private sector. Ze zijn actief in de gezondheidszorg, welzijnssector, socioculturele sector en de sector van de aangepaste tewerkstelling.

Bent u op zoek naar meer cijfermateriaal uit de social profit? Verso heeft voor u de meest up-to-date cijferreeksen verzameld.