Federaties

Verso groepeert vijftien federaties, die actief zijn in de volgende sectoren:

  • De gezondheidszorg: ziekenhuizen, thuisverpleging, geestelijke gezondheidszorg, revalidatiecentra, …
  • De welzijnssector, gaande van algemeen welzijnswerk tot doelgroepspecifieke diensten zoals kinderopvang, jongerenbijstand, ouderenzorg , residentiële en ambulante zorg voor personen met een handicap, sociale wooninitiatieven, …
  • De socioculturele sector: organisaties die werken rond cultuur (musea, bibliotheken, culturele centra, …), jeugd, volwassenenwerk, sport, toerisme, media, milieu, minderheden, vorming en beroepsopleiding, lokale diensteneconomie, samenlevingsopbouw, ontwikkelingssamenwerking, …
  • De sector van de aangepaste tewerkstelling.
  • De mutualiteiten.