Zorgopleiding blijft beste garantie op een job

Zorgopleiding blijft beste garantie op een job
Bron: VDAB

Deze maand studeren opnieuw duizenden jongeren af om daarna hun eerste stappen te zetten in de zoektocht naar een eerste job. Voor de meeste jongeren is de kans groot dat ze vlot hun weg vinden naar een job. Uit het nieuwe schoolverlatersrapport van VDAB blijkt dat slechts 6% van de jongeren een jaar na het verlaten van de school nog op zoek is naar werk.

In 2022 verlieten 73.301 jongeren in Vlaanderen de school. Dit deden ze op een moment dat de arbeidsmarkt zeer krap was. Het aantal vacatures lag historisch hoog en het aantal werkzoekenden historisch laag. In de tweede helft van 2022 vertraagde echter de economische groei. Deze vertraging zette zich door in de eerste helft van 2023. Toch bleef de arbeidsmarkt krap en vol kansen voor jonge schoolverlaters op zoek naar werk: op het meetmoment van 30 juni 2023 was slechts 6% van de schoolverlaters als werkzoekend ingeschreven.

Een krappe arbeidsmarkt betekent voor een schoolverlater veel kansen op de arbeidsmarkt. Maar deze kansen zijn sterk afhankelijk van de scholingsgraad van de schoolverlater. Hoe hoger geschoold, hoe hoger en beter de jobkansen en hoe kleiner de kans om een jaar na schoolverlaten werkzoekend te zijn. Van de schoolverlaters met een getuigschrift of diploma secundair onderwijs is 7% na een jaar werkzoekend. Bij schoolverlaters met een hoger diploma is dat slechts 2%. Bij jongeren die zonder kwalificatie de school verlaten is 21% na een jaar werkzoekend.

Infographic

Met welke opleiding vind je vlot een job? Hoe belangrijk is een diploma? Wat zijn de belangrijkste cijfers? Dat zie je in één oogopslag in de infografiek.

VDAB_schoolverlatersrapport_INFOGRAPHIC_2024.06_Vlaanderen

Een job die blijft plakken?

Schoolverlaters die opgeleid werden tot een zorgberoep hadden globaal gezien de beste kansen op de arbeidsmarkt. Na een jaar was slechts 3% van hen werkzoekend. De nood aan extra zorgprofessionals blijft groot en dat zal ook niet meteen veranderen. De bevolking wordt alsmaar ouder en meer hulpbehoevend, en de zorg wordt complexer. Zorgprofessionals zullen op de arbeidsmarkt relevant blijven. Wie kiest voor een zorgopleiding, kiest dus ook voor werkzekerheid.

Maar een belangrijke boodschap voor jongeren is: een bewuste studiekeuze is belangrijk. Maar kies in de eerste plaats met je hart. Je succes op de arbeidsmarkt bepaal jij zelf! Sociale vaardigheden, creativiteit en vooral levenslang leren zijn minstens zo belangrijk als een diploma.

Lees het rapport en ga zelf aan de slag

Lees het rapport op de website van de VDAB en ontdek zelf via de tool hoe vlot de schoolverlaters uit de verschillende opleidingen hun weg vonden op de arbeidsmarkt.

Lees ook

“Zo vinden we de witte raven”

“Zo vinden we de witte raven”

Nog altijd zijn er veel openstaande vacatures in de zorgsector. Om nieuwe mensen aan te spreken, zet VDAB steeds meer in op diversificatie. “In iedere mens schuilt …

“Geef ons gewoon vertrouwen”

“Geef ons gewoon vertrouwen”

Dankzij haar veelzijdige karakter breidt de rol van de gezinszorg steeds verder uit. De sector kan een cruciale schakel zijn om in de nabije toekomst onze zorg voldoende …

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

“We geven de social profit toegang tot een doelgroep die eigenlijk niet beschikbaar is”

Gemotiveerde mensen met veel expertise en ervaring aantrekken voor zakelijk ondersteunende functies en dit aan een haalbare kost. Klinkt te mooi om waar te zijn? Nie…

Vind samen met VDAB je witte raaf

Vind samen met VDAB je witte raaf

Ook in 2023 blijft de krapte op de arbeidsmarkt met veel vacatures en minder kandidaten. Daarom is het belangrijk dat je je als werkgever openstelt voor profielen die op …