Leiderschapsstijlen: welk soort leidinggevende ben jij?

Leiderschapsstijlen: welk soort leidinggevende ben jij?

Er bestaat geen leiderschapsstijl die werkt bij ieder team of in iedere situatie. Je moet er vooral een vinden die goed bij jou past.

De verschillende soorten leiderschap

Er bestaat geen kant-en-klare definitie van wat goed leidinggeven precies is. Een goede leider past zijn stijl vooral aan de situatie aan. Zo werkt de ene onderneming misschien efficiënter met een directe en aansturende stijl, terwijl een ander de vruchten zal plukken van regelmatig overleg.

Er bestaan veel soorten leiderschapsmodellen, maar deze zeven types komen vaak terug:

 1. Autocratisch leiderschap
 2. Democratisch leiderschap
 3. Coachend leiderschap
 4. Transformationeel leiderschap
 5. Transsectioneel leiderschap
 6. Laissez-fair leiderschap
 7. Gedeeld leiderschap

1. Autocratisch leiderschap

Een autocraat is een alleenheerser. In deze leiderschapsstijl neemt de leidinggevende beslissingen zonder input van collega’s of werknemers. Van werknemers wordt verwacht dat ze alle instructies en taken gewoon uitvoeren.

Vandaag de dag wordt deze autoritaire leiderschapsstijl op de meeste plaatsen niet lang toegepast. Veel ondernemingen met deze leiderschapsstijl hebben immers passieve, ontevreden werknemers met een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Wil je gemotiveerde werknemers in je bedrijf, dan heb je meer aan een open en transparante houding.

In welke bedrijven werkt autocratische leiderschap?

Hoewel we dit type leiderschap vaak zien in ondernemingen waar veel mensen op uitvoerend niveau werken, is het in principe ‘not done’. Vandaag verwachten medewerkers dat een leidinggevende rekening houdt met hun noden en wensen. Wanneer er te weinig aandacht is voor de werknemers, zal dat zich uiten in meer stress, ziekteverzuim en waarschijnlijk ook verloop.

In sommige situaties moet er natuurlijk snel worden beslist en is er geen tijd om democratisch te overleggen. Denk maar aan werknemers die in onveilige situaties werken, zoals bij de brandweer of politie. Duidelijke en onbetwiste instructies zijn dan cruciaal voor een goede veiligheid.

Voor- en nadelen van autocratisch leiderschap

Voordelen:

 • Staat toe om snel beslissingen te nemen, als er geen tijd is om te overleggen.
 • Zorgt dat medewerkers deadlines halen op korte termijn.
 • Een goede stijl voor stressvolle periodes of een stressvolle werkplek.
 • Altijd een duidelijke richting, wat voorkomt dat teams verlammen.

Nadelen:

 • Ontmoedigt creatief werken en denken.
 • Kan op lange termijn tot grote vermoeidheid leiden en zo tot het missen van deadlines.
 • Kans op misbruik van autoriteit en leiderschap.
 • Minder betrokkenheid en motivatie en daardoor meer verloop.
 • Geen transparante communicatie tussen leiders en werknemers.

2. Democratisch leiderschap

Democratisch leidinggeven is het tegenovergestelde van autocratisch. Bij de democratische leiderschapsstijl is de mening en inspraak van medewerkers van groot belang. Collega’s bespreken ideeën, brainstormen en gaan met elkaar in discussie. Deze democratische manier van leidinggeven wakkert creativiteit aan en nodigt uit tot samenwerken.

In welke ondernemingen werkt democratisch leiderschap?

Democratisch leiderschap werkt goed in ondernemingen waar veel experts werken. De stijl past daarom vooral waar de werkgever kan vertrouwen op de expertise van de werknemers, zonder te veel tijd te moeten steken in toezicht en controle. Denk aan universiteiten of laboratoria.

Voor- en nadelen van democratisch leiderschap

Voordelen:

 • Werknemers hebben een grotere jobtevredenheid.
 • Er is veel wederzijds vertrouwen.
 • Minder absenteïsme door grotere betrokkenheid.
 • De productiviteit stijgt door het meedenken van medewerkers.
 • Meer creativiteit en innovatie.

Nadelen:

 • Te veel overleggen is niet altijd tijdsefficiënt of doeltreffend.
 • Trage besluitvorming, waardoor deadlines worden gemist.
 • Kans op stuurloosheid.

3. Coachend leiderschap

Net zoals een basket- of voetbalcoach, identificeer je bij deze stijl de sterktes en zwaktes van elk teamlid. Je zet strategieën op om het volledige team beter te laten samenwerken. De leiderschapsstijl lijkt op de democratische, maar focust meer op het groeien en het succes van de individuele werknemers. Dat doe je door bij elke werknemer na te gaan in welke expertise ze willen groeien.

In welke ondernemingen werkt coachend leiderschap?

Als een onderneming inefficiënt werkt of werknemers bepaalde capaciteiten missen, dan kan een coachende leiderschapsstijl dé oplossing zijn, aangezien je naar een bepaald doel toewerkt.

Leidinggevenden vinden deze leiderschapsstijl vaak heel tijdsintensief, maar op de lange termijn loont het sowieso om in je personeel te investeren. Wil je deze stijl hanteren? Zit dan regelmatig samen met je team om hun sterktes, zwaktes en groei te bespreken.

Laat medewerkers van elkaar leren wat werkt en wat niet, beloon goede prestaties en laat het team onder jouw begeleiding nieuwe doelstellingen kiezen.

Voordelen en nadelen van coachend leiderschap

Voordelen:

 • Creëert een positieve werkomgeving waar werknemers zich goed voelen.
 • Werknemers weten wat van hen verwacht wordt dankzij transparante communicatie.
 • Minder verloop door hogere betrokkenheid van werknemers.

Nadelen:

 • Heel tijdsintensief, wat moeilijk is in stressvolle/drukke periodes.
 • De juiste leider is essentieel om het team goed te coachen, anders loopt het snel mis.
 • Kans op stuurloosheid.

4. Transformationeel leiderschap

Ben je een start-up of wil je je onderneming doen groeien? Dan is transformationeel leiderschap ideaal voor jou. Een transformationele leider motiveert medewerkers met steeds uitdagendere doelen, gericht op de groei van het personeel én de onderneming.

Een transformationele leider geeft taken en opdrachten die het personeel motiveren om uit hun comfortzone te treden. De taken lijken in het begin simpel, maar worden gradueel moeilijker: ze groeien mee met de capaciteiten van de medewerkers.

In welke ondernemingen werkt transformationeel leiderschap?

Deze stijl werkt het best in ondernemingen die nood aan verandering hebben en die willen blijven groeien

Het motiveert werknemers om het onderste uit de kan te halen wanneer je sterk focust op duidelijke doelstellingen. Het is wel belangrijk dat werknemers voldoende individuele coaching krijgen om mee te kunnen met hun nieuwe verantwoordelijkheden.

Voor- en nadelen van transformationeel leiderschap

Voordelen:

 • Moedigt verandering aan en ondersteunt werknemers om zich gemakkelijk aan te passen aan constante veranderingen.
 • Werknemers voelen zich meer betrokken bij de onderneming, doordat ze duidelijke doelen nastreven.
 • Minder verloop door de hogere betrokkenheid en motivatie van werknemers.
 • Werknemers krijgen veel vrijheid en dat creëert vertrouwen.

Nadelen:

 • Voortdurende druk op werknemers, wat tot stress kan leiden.
 • Vaak slecht voor timemanagement met als gevolg onduidelijke doelen en gemiste deadlines.
 • Vaak te weinig focus op details en structuur.

5. Transactioneel leiderschap

Transactioneel leiderschap is het tegenovergestelde van transformationeel leiderschap. Transformationele leiders proberen personeel te motiveren en te coachen om bepaalde doelen te behalen, terwijl transactioneel leiderschap vertrouwt op medewerkers die zichzelf motiveren. Transactionele leidinggevenden belonen werknemers voor het werk dat ze doen. 

In welke ondernemingen werkt transactioneel leiderschap?

Een transactionele leider hecht belang een orde en structuur. Hij geeft vaak leiding in grote ondernemingen of projecten waar veel regels en voorschriften gelden om bepaalde objectieven te behalen.

Voor- en nadelen van transactioneel leiderschap

Voordelen:

 • Beloont gemotiveerde werknemers.
 • Voorziet een duidelijke werkstructuur, wat perfect is voor grote ondernemingen.
 • Korte termijndoelen worden snel behaald.
 • Werknemers hebben een duidelijk zicht op de doelen en beloningen.
 • Creativiteit en innovatie stijgen door samenwerking.

Nadelen:

 • Werknemers worden enkel beloond via loon en andere voordelen, waardoor vaak een menselijke kant mist.
 • Geen ruimte voor creativiteit, doordat doelen al vastliggen.
 • Beloont geen persoonlijk initiatief.

6. Laissez-faire leiderschap

Deze leidinggevende geeft zijn werknemers veel ruimte en verantwoordelijkheid. Het is eerder een passieve vorm van leidinggeven, waarbij een directeur of coördinator geen druk uitoefent op de werknemers en gewoon taken delegeert. Deze manier van leidinggeven is vooral nuttig bij een groep van gespecialiseerde werknemers die zo goed als geen begeleiding nodig hebben of bij ondernemingen waar creatieve vrijheid nodig is.

In de meeste gevallen is actief leidinggeven echter beter dan passief. Medewerkers hebben vaak bepaalde sturing nodig om kwalitatief en productief te kunnen werken.

In welke ondernemingen werkt laissez-faire leiderschap?

De laissez-faire leiderschapsstijl werkt het best in creatieve ondernemingen, zodat iedereen gewoon zijn ding kan doen. De leiderschapsstijl is ook relevant voor start-ups, waar innovatie cruciaal is voor de groei van de onderneming. De stijl werkt hier omdat ondernemingen experten aanwerven die het best in vrijheid werken.

Voor- en nadelen van laissez-faire leiderschap

Voordelen:

 • Stimuleert creativiteit en innovatie.
 • Geeft werknemers een gevoel van vertrouwen, wat motiveert.

Nadelen:

 • Werkt niet bij iedereen. Deze stijl werkt bij experts die zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen. Andere mensen hebben misschien meer sturing nodig.
 • Vaak slecht voor timemanagement, met als gevolg onduidelijke doelen en gemiste deadlines.

7. Gedeeld leiderschap

Gedeeld leiderschap geeft een volledig nieuwe blik op leidinggeven. Zoals de naam het al verklapt, is er hier niet één leidinggevende. Bij gedeeld leiderschap zijn alle leden van het team betrokken bij het leidinggeven. Elk teamlid heeft de leiding over zijn eigen expertise.

Een hiërarchische manier van leidinggeven wordt dus vervangen door een horizontale leiderschapsstijl. Er worden meerdere leiders aangeduid die samen als groep beslissingen nemen.

In welke onderneming werkt gedeeld leiderschap?

Deze horizontale manier van leidinggeven werkt het best in een groep van experts, waar iedereen zijn eigen kennis met zich meebrengt. Denk maar aan een netwerk van freelancers die elk hun expertise hebben.

Gedeeld leiderschap werkt bijvoorbeeld in projecten waar verschillende teams of ondernemingen moeten samenwerken, of op scholen, waar verschillende leerkrachten vaak moeten samenzitten en samenwerken.

Voor- en nadelen van gedeeld leiderschap

De gedeelde vorm van leidinggeven zorgt voor een positieve wisselwerking tussen de verschillende leden van het team.

Voordelen:

 • Iedereen schaart zich achter de gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Werknemers delen kennis en leren van elkaar.
 • Creëert gevoel van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en samenhorigheid, wat goed is voor de motivatie en productiviteit.

Nadelen:

 • Het vertraagt het beslissingsproces, doordat beslissingen door meerdere personen worden genomen.
 • Onduidelijk bij wie de eindverantwoordelijkheid ligt.

Een goede leidinggevende zijn, wat is dat?

Werknemers rekenen op jou als leidinggevende voor motivatie, coaching en inspiratie. De manier waarop jij leiding geeft, heeft dan ook een invloed op hun inzet, tevredenheid en productiviteit.

Een goede baas zijn gaat dus niet over je positie binnen de organisatie, maar over het ontwikkelen van een constructieve ingesteldheid en het ondersteunen van je teamleden.

Welke leiderschapsstijl je ook hanteert, het belangrijkste is dat je deze aanpast aan je medewerkers en aan de situatie van je onderneming.

Lees ook

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

De ABC-zelftest voor leidinggevenden

In een goed draaiend team werken? Dat wil iedereen wel. Maar wat is de rol van de leidinggevende daarin? Hoe goed lukt het om collega’s in hun veerkracht te houden?…

Ontwikkel je leiderschapsstijl -en visie

Ontwikkel je leiderschapsstijl -en visie

De vraag naar wat het beste leiderschapsgedrag zou zijn, vertrekt vanuit het idee dat gedrag ontwikkelbaar is. En dat bepaalde gedragingen van leidinggevenden meer en bet…

Verbindend communiceren als zorg en zelfzorg

Verbindend communiceren als zorg en zelfzorg

Verbindend communiceren is een manier om te spreken en te luisteren zodat er een goede en duidelijke verstandhouding met de gesprekspar…

Het belang van ondersteunend leiderschap

Het belang van ondersteunend leiderschap

Volgens onderzoek van Securex in samenwerking met KULeuven heeft 5% van werknemers te maken met een toxische leider en 62% met een ongedefinieerde leider, die zowel onder…