10e 'Oproep klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen'

10e 'Oproep klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen'

Heeft jouw voorziening een energiescan laten uitvoeren door het Vlaams Energiebedrijf (VEB) en gesubsidieerd door het VIPA? Schrijf je dan vóór 19/05/2023 in op de 10e ‘Oproep klimaatsubsidie voor energiebesparende maatregelen’ en vraag klimaatsubsidies aan voor de energiebesparende maatregelen die u wilt uitvoeren. Het VIPA trekt 10 miljoen euro uit voor deze oproep.

Hoe inschrijven?

Dien per energiescan je aanvraag in via het digitaal platform TERRA. Je hoeft alleen die maatregelen aan te vinken waarvoor je financiële ondersteuning wilt en krijgt onmiddellijk een zicht op de impact van de mogelijke subsidies op de terugverdientijden. Hier worden ook de gegevens uit uw energiescan samengebracht. Zo herleiden we de administratieve belasting tot een minimum. 

Hier vindt je de officiële oproepingsbrief. Meer informatie over klimaatsubsidies vindt je onder de rubriek ‘klimaatsubsidies’.

Welke mogelijkheden zijn er?

Je kan kiezen om uw klimaatsubsidies voor energiebesparende maatregelen aan te vragen via de beperkte of de uitgebreide procedure. Je kan beide procedures ook combineren.

1. Beperkte procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 60% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer): 500.000 euro.

Als je als aanvrager een onderneming bent, ontvang je in de beperkte procedure over een periode van 3 belastingjaren in België maximum 500.000 euro de-minimissteun, met inbegrip van de energieprestatiecontractsubsidie.

2. Uitgebreide procedure:

 • Klimaatinvesteringssubsidie bedraagt (exclusief BTW):
  • 30%, 40% of 50% van de geraamde kostprijs van de energiebesparende maatregel EN
  • maximaal het bedrag nodig om de terugverdientijd van de energiebesparende maatregel te herleiden tot 5 jaar
 • Geen maximum subsidiebedrag per organisatie (KBO-nummer)
 • Werken mogen nog niet begonnen zijn vooraleer het VIPA de klimaatinvesteringssubsidies voor ‘uitgebreide procedure’ toekent

Heb je nog geen energiescan? Vraag hem dan gratis aan op het digitaal platform TERRA.

Lees ook

Word jij onze nieuwe ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’?

Word jij onze nieuwe ‘Programmaregisseur Duurzaamheid’?

De social-profitsectoren zijn in volle groei en verandering. Wij bij Verso vinden dat sociale ondernemingen de 1ste ondernemende bondgenoot kunnen zijn voor burgers en ov…

VIPA opent renteloze leningen in zorg en welzijn

VIPA opent renteloze leningen in zorg en welzijn

Is jouw onderneming actief in de zorg- of welzijnssector? Wil je energiebesparende investeringen doen? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Vanaf de tweede helft van 2023…

Groen doen leer je van elkaar

Groen doen leer je van elkaar

Niet alle stappen richting duurzaamheid hoeven ingewikkeld te zijn. Daarom een aantal tips die je veelal direct kan implementeren. Neem je de tips mee naar je eigen organ…

Gezocht: 6 sociale ondernemingen voor het in kaart brengen van hun carbon footprint

Gezocht: 6 sociale ondernemingen voor het in kaart brengen van hun carbon footprint

Verso wil nagaan waar de ecologische voetafdruk, meer bepaald de carbon footprint, ligt van sociale ondernemingen. Daartoe zal het in samenwerking met GRUUND de voetafdru…