Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!
Bron: Vleva

De Europese Commissie heeft gisteren het werkprogramma EU4Health 2023 goedgekeurd, na een positief advies van het programmacomité EU4Health op 16 november.

  • Met een begroting van 735,8 miljoen euro zet het werkprogramma in op de verdere ontwikkeling van de Europese gezondheidsunie.
  • Het werkprogramma bestaat uit vier overkoepelende onderdelen: crisisparaatheid, gezondheidsbevordering en ziektepreventie, gezondheidsstelsels en gezondheidswerkers, digitalisering en thema kanker als een vijfde transversaal onderdeel.

Naar het werkprogramma EU4Health 2023

Over het werkprogramma EU4Health 2023

Met een begroting van 735,8 miljoen euro zal dit werkprogramma het mogelijk maken snel vooruitgang te boeken bij de verdere ontwikkeling van de Europese gezondheidsunie. Dit omvat acties in verband met de versterking van de veerkracht van de EU bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en de uitvoering van de Europese ruimte voor gezondheidsgegevens, de geneesmiddelenstrategie voor Europa en het Europese plan ter bestrijding van kanker, alsook de financiering van de Europese referentienetwerken, inspanningen om de uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid aan te pakken en wereldwijde gezondheid.

Het werkprogramma voor 2023 besteedt ook aandacht aan urgente gezondheidsproblemen in verband met de COVID-19-pandemie en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne.

Achtergrond

EU4Health is met een begroting van 5,3 miljard euro het vierde en grootste gezondheidsprogramma van de EU. Het EU4Health-programma gaat verder dan een ambitieuze reactie op de COVID-19-crisis om de veerkracht van de Europese gezondheidszorgstelsels aan te pakken. Het programma verstrekt financiering aan nationale autoriteiten, gezondheidsorganisaties en andere organen via subsidies en overheidsopdrachten en draagt zo bij tot een gezonder Europa.

Uitvoerend agentschap HaDEA voert het EU4Health-programma uit door van 2021 tot 2027 projectoproepen oproepen en aanbestedingen te beheren.

Lees ook

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

Europa verplicht rapporteren van duurzaamheid

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote ondernemingen, de Corporate Sustainability Reportin…

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

In 2022 zal de Europese Commissie via het programma 'EU4Health' 835 miljoen euro investeren in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en zorgpersoneel, en…

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op donderdag 9 december heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd om de sociale economie in Europa te ondersteunen. ‘Bouwen aan een economie die werkt…

Dien jouw sociale innovatie in!

Dien jouw sociale innovatie in!

De Europese Investeringsbank organiseert een 'social innovation tournament'.