Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten

Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten
Bron: Serv

De sociale partners moedigen dit initiatief aan.

De sociale partners in de Serv schaart zich achter het voornemen van de Vlaamse regering om een Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het initiatief ligt in lijn met eerdere vragen van de Serv om de kansen op het vlak van digitale transformatie ten volle te grijpen, de digitalisering mee te sturen en negatieve gevolgen te vermijden.

De Serv ondersteunt ook de voorziene concrete projecten waaronder persoonlijke datakluizen om de gebruiker centraal te stellen in de regie en de zeggenschap over zijn data.

De sociale partners wijzen er wel op dat er nog veel uitdagingen en onzekerheden zijn. De Serv vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de doelstellingen en opdrachten concreter in te vullen en meer duiding te geven over de taken van algemeen belang, het statuut, de governance en de financiering. Het voorliggende voorontwerp is bovendien slechts een eerste stap. Het bekomen en het behouden van vertrouwen van burgers en ondernemingen is cruciaal. De Serv wijst daarom op het belang van een gebruikersgericht perspectief, federale samenwerking en afstemming met Europese kaders.

Lees hier het advies Vlaams Datanutsbedrijf van de Serv.

Lees ook

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

De Vlaamse werkgeversorganisaties voor de verschillende social-profitsectoren, verenigd binnen Verso, vragen al langer aan de Vlaamse regering om eindelijk rekening te ho…

Ook Serv wijst op niet-indexering werkingsmiddelen

Ook Serv wijst op niet-indexering werkingsmiddelen

We hameren er al een tijdje op: de niet-indexering van de werkingsmiddelen in heel wat van onze sectoren weegt op de dienstverlening. Zeker nu de inflatie de pan uitswing…

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Voor het negende jaar op rij dreigt de niet-indexering van werkingsmiddelen met 2% voor de Vlaamse sociale ondernemingen. En dat terwijl de werkingskosten blijven stijgen…

Begrotingsmeevaller voor Vlaamse regering, maar koude douche voor sociale ondernemingen?

Begrotingsmeevaller voor Vlaamse regering, maar koude douche voor sociale ondernemingen?

De hoge inflatie bezorgt de Vlaamse regering een onverwachte meevaller. De Serv meldt in haar tussentijdse begrotingsrapport dat de belastinginkomsten sneller stijgen dan…