Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten

Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten
Bron: Serv

De sociale partners moedigen dit initiatief aan.

De sociale partners in de Serv schaart zich achter het voornemen van de Vlaamse regering om een Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het initiatief ligt in lijn met eerdere vragen van de Serv om de kansen op het vlak van digitale transformatie ten volle te grijpen, de digitalisering mee te sturen en negatieve gevolgen te vermijden.

De Serv ondersteunt ook de voorziene concrete projecten waaronder persoonlijke datakluizen om de gebruiker centraal te stellen in de regie en de zeggenschap over zijn data.

De sociale partners wijzen er wel op dat er nog veel uitdagingen en onzekerheden zijn. De Serv vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de doelstellingen en opdrachten concreter in te vullen en meer duiding te geven over de taken van algemeen belang, het statuut, de governance en de financiering. Het voorliggende voorontwerp is bovendien slechts een eerste stap. Het bekomen en het behouden van vertrouwen van burgers en ondernemingen is cruciaal. De Serv wijst daarom op het belang van een gebruikersgericht perspectief, federale samenwerking en afstemming met Europese kaders.

Lees hier het advies Vlaams Datanutsbedrijf van de Serv.

Lees ook

Begrotingsmeevaller voor Vlaamse regering, maar koude douche voor sociale ondernemingen?

Begrotingsmeevaller voor Vlaamse regering, maar koude douche voor sociale ondernemingen?

Het lijkt misschien raar, maar de hoge inflatie van het moment is wel degelijk een onverwachte meevaller voor de Vlaamse regering. Haar inkomsten (uit de belastingen) sti…

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…