Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten

Vlaamse regering wil een Vlaams Datanutsbedrijf oprichten
Bron: Serv

De sociale partners moedigen dit initiatief aan.

De sociale partners in de Serv schaart zich achter het voornemen van de Vlaamse regering om een Vlaams Datanutsbedrijf op te richten. Het initiatief ligt in lijn met eerdere vragen van de Serv om de kansen op het vlak van digitale transformatie ten volle te grijpen, de digitalisering mee te sturen en negatieve gevolgen te vermijden.

De Serv ondersteunt ook de voorziene concrete projecten waaronder persoonlijke datakluizen om de gebruiker centraal te stellen in de regie en de zeggenschap over zijn data.

De sociale partners wijzen er wel op dat er nog veel uitdagingen en onzekerheden zijn. De Serv vraagt dan ook aan de Vlaamse regering om de doelstellingen en opdrachten concreter in te vullen en meer duiding te geven over de taken van algemeen belang, het statuut, de governance en de financiering. Het voorliggende voorontwerp is bovendien slechts een eerste stap. Het bekomen en het behouden van vertrouwen van burgers en ondernemingen is cruciaal. De Serv wijst daarom op het belang van een gebruikersgericht perspectief, federale samenwerking en afstemming met Europese kaders.

Lees hier het advies Vlaams Datanutsbedrijf van de Serv.

Lees ook

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

Wandelbaan, loopbaan of sprintbaan: loopbanen aanpassen aan levensfase is sleutel voor werkbaar werk

De arbeidsmarkt was nooit zo gespannen. Tegelijk piekt het langdurig ziekteverzuim. Werkgevers zijn op zoek naar manieren om productiviteit te verzoenen met een duurzame …

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Sociale partners herhalen vraag naar ondersteuning voor sectoren die lijden onder hoge inflatie

Het evaluatierapport over de lopende begroting van de Vlaamse Overheid van de Serv vestigt deze week opnieuw de aandacht op de niet-indexering van de werkingsmiddelen in …

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

Wanneer komt de Vlaamse regering met maatregelen om sociale ondernemingen te ondersteunen?

De Vlaamse werkgeversorganisaties voor de verschillende social-profitsectoren, verenigd binnen Verso, vragen al langer aan de Vlaamse regering om eindelijk rekening te ho…