Blikopener versterkt digitale verhalen van sociale ondernemingen

Blikopener versterkt digitale verhalen van sociale ondernemingen

Ria Bollen (56) leidt Blikopener vanuit de Vlaamse Hogescholenraad en organiseert samen met Tine Holvoet (39), beleidsadviseur ondernemen en innoveren bij Verso, de samenwerking tussen Blikopener en Verso. 

Informatieveiligheid, blended dienstverlening, logistiek 4.0 en toekomstverkenning: aspecten van digitalisering die een sociale onderneming serieus wat kopzorgen kunnen bezorgen. Enter Blikopener. De samenwerking tussen Verso en de Vlaamse Hogescholenraad in het kader van Groeilabz loopt op wieltjes en smaakt naar meer.   

Tine: “We willen sociale ondernemers die een of meerdere concrete problemen met digitalisering op de werkvloer ondervinden in contact brengen met academici van de dertien Vlaamse Hogescholen om samen naar innovatieve oplossingen te zoeken. Dat is de bedoeling van Blikopener, vanuit het idee dat praktijkervaring en expertise uit de hogescholen mekaar aanvullen en versterken. De deelnemers ontmoeten elkaar in korte één-op-één-gesprekken van twaalf minuten waarbij een pitch en een eerste verkenning van de mogelijke samenwerking plaatsvindt.”

"Blikopener dient als hefboom. Een verkennende stap irichting een innovatieve oplossing"

Ria: “Als er dan interesse is, kunnen de deelnemers een afspraak maken voor een intakegesprek waarbij we veel uitgebreider ingaan op de nood, de planning, de budgetten, de verschillende mogelijke samenwerkingen en hoe het project eruit moet zien. Blikopener dient als hefboom, als verkennende stap in het proces richting een innovatieve oplossing voor een probleem. Op 14 september organiseerden we via het online platform Conversation Starter een eerste matchmaking event rond digitalisering. Er volgt er nog een op 6 december."

Waarom zouden organisaties voor Blikopener kiezen om innovatieve oplossingen te bedenken in plaats van een expert of consultancybureau onder de arm te nemen? 

Ria: “Het voordeel van Blikopener is dat je je niet beperkt tot de kennis van één partner. Alle Hogescholen vormen samen het Blikopenernetwerk. Ze verwijzen allemaal naar elkaar door om specifieke expertise in Blikopenerprojecten te delen. Dat werkt verrijkend. De kracht van de hogescholen is dat ze een ecosyteem van samenwerkingspartners op poten hebben gezet die elkaar blijven voeden en collectief constant slimmer worden. Daarin zit het grote verschil met een enkele consultant. Natuurlijk kan het voorvallen dat een oplossing te fundamentele kennis vereist of dat de kennis voor een bepaalde oplossing al ingeburgerd is. In het eerste geval verwijzen we door naar universiteiten, in het tweede naar bestaande ondernemingen want we willen niet marktverstorend werken. Er komt dus altijd een oplossing uit de bus. Afhankelijk van de vraag laten we soms studenten aan de projecten werken, zij komen vaak ook met heel verfrissende ideeën aanzetten.”

“Blikopener kan een brug vormen. In het geval van bijvoorbeeld informatieveiligheid, dat is een noodzakelijke kost die kleinere ondernemingen soms zo lang mogelijk uitstellen." - Ria Bollen

Tine: “Een ander voordeel is dat we collectieve oplossingen kunnen aanbieden. Neem nu blended dienstverlening: veel ondernemingen gebruiken een slim platform als antwoord op de problematiek van wachtlijsten. Of bijvoorbeeld informatieveiligheid: bijna alle sociale ondernemingen beheren digitale gebruikersdossiers, delen gevoelige documenten met allerlei stakeholders en laten zich daarom omringen met cybersecurity-experts. Als we van Limburg tot West-Vlaanderen merken dat organisaties dezelfde noden hebben, kunnen we beter samen oplossingen ontwikkelen in plaats van elk apart.” 

Ria: “In dat laatste geval kan Blikopener ook een brug vormen. Informatieveiligheid is een noodzakelijke kost die kleinere ondernemingen vaak zo lang mogelijk uitstellen. Wij kunnen met onze kennis laagdrempelig een soort van voorbereidende hulp bieden. Ik denk aan gevoelige plekken in de beveiliging opsporen en aantonen waarmee de organisaties dan zelf aan de slag kunnen gaan of waarmee ze gericht naar een gespecialiseerde onderneming kunnen stappen. Als je je nood of doelstelling volgens het SMART-principe verwoordt, wat Blikopener doet, vind je nadien een betere oplossing in de markt. Zo bespaar je ook geld.” 

"De LifeCity-app heeft me gecharmeerd. Dankzij de tool verlopen moeilijke gesprekken in de jeugdhulp een stuk vlotter." -Tine Holvoet

Heeft Blikopener al tot succesvolle samenwerkingen geleid? 

Tine: “De onlangs gelanceerde LifeCity-app heeft me gecharmeerd. De afgelopen vier jaar is een specialistenteam van HOGENT een cocreatie aangegaan met kinderen, jongeren en hun begeleiders uit de jeugdhulp. LifeCity is een digitale gesprekstool die kinderen en jongeren helpt om emoties, talenten, dromen en hulpbronnen te bespreken. Dankzij de tool verlopen moeilijke gesprekken in de jeugdhulp een stuk vlotter. Het motiveert kinderen en jongeren omdat het de individuele begeleidingsgesprekken beter laat aansluiten bij hun vaak digitale leefwereld: de beelden, metaforen, audio en filmpjes in de app helpen moeilijke onderwerpen bespreekbaar maken. Maar de app werkt ook in de andere richting. Omdat LifeCity alle informatie digitaal bijhoudt, maakt deze technologie het de begeleiders gemakkelijker om continuïteit te leggen in de dienstverlening.” 

Hoe ziet het ideale traject voor innovatie in sociale ondernemingen met Blikopener eruit?  

Tine: “Blikopener geeft idealiter dé impuls tot actie. Wie deelneemt aan een van de bootcamps of lerende netwerken van Groeilabz leert opportuniteiten zien. Het ideale traject is dat iemand die zo een kans op verbetering ziet, via Blikopener de ervaring of expertise inwint van anderen. Er ontstaat een ecosyteem van samenwerking. Eens een project is opgestart, kunnen de partners best terugkoppelen naar VLAIO en een van hun bedrijfsadviseurs onder de arm nemen, zij staan ook klaar voor sociale ondernemingen. VLAIO biedt meer dan centen aan om het finale project te ontwikkelen en te ondersteunen.” 

Ria: “VLAIO is de grote katalysator in dit hele verhaal. Zij sponsoren zowel Groeilabz als Blikopener en moedigen kruisbestuiving van deze initiatieven aan.” 

Wat is Groeilabz? 

Groeilabz is een opleidingsformat voor managers binnen sociale ondernemingen (middlemanagement, directie & bestuurders) georganiseerd door Verso, Groep Maatwerk, Herwin, Sociare, SOM, Vlaams Welzijnsverbond, Zorggezind en Zorgnet-Icuro. 

Lees ook

Blikopener versterkt digitalisering in social profit

Blikopener versterkt digitalisering in social profit

Als sociaal ondernemer kruisen er heel wat uitdagingen jouw pad. Digitalisering is daar één van.

“Reflex creëren om innovaties te schalen”

“Reflex creëren om innovaties te schalen”

In hun streven naar een betere mens en wereld vinden social-profitorganisaties vaak schitterende dingen uit. “Maar ze zien vervolgens te weinig de echte waarde van …

De Vlaamse regering investeert de komende vier jaar in de dienstverlening van het VLAIO Netwerk

De Vlaamse regering investeert de komende vier jaar in de dienstverlening van het VLAIO Netwerk

Verso en haar federaties zijn trots dat ze als een van de 13 VLAIO-partners de komende vier jaar ondernemingen zullen begeleiden binnen de vernieuwde opdracht van het VLA…

“Beste beleidsmakers, lees onze missies eens”

“Beste beleidsmakers, lees onze missies eens”

Een noodkreet slaken of de alarmbel luiden, zo ver willen Els van Effelterre (directeur jeugdorganisatie JES) en Veerle Huwé (directeur Sociare, de werkgeversfeder…