“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

Hilde Dieussaert, directeur van ’t Veldzicht vzw vertelt over haar ervaringen tijdens de Groeilabz-bootcamps. 

Hilde Dieussaert is al 20 jaar directeur van ’t Veldzicht vzw: “In Brugge en Beernem bieden we met ons team ‘zorg op maat’ aan mensen met een beperking en/of een kwetsbaarheid. Dit doen we in een warme en huiselijke sfeer. Omdat onze juridische structuur de afgelopen jaren veranderde en de financiering in onze sector onder druk staat, volgde ik drie Groeilabz-bootcamps. Dankzij het traject ‘changemanagement’ en ‘intersectorale samenwerking’, kreeg ik gebruiksklare input.”

’t Veldzicht vzw is een VAPH-vergunde zorgaanbieder met 40 medewerkers en 30 vrijwilligers. Zij staan in de Brugse regio dagelijks klaar voor 128 mensen met een verstandelijke en/of bijkomende kwetsbaarheden, zoals motorische, sensoriële of psychische zorgnoden. De leeftijd van de cliënten binnen de werking situeert zich tussen 16 en 70 jaar.

Samen voor ontplooiing

De organisatie van Hilde Dieussaert en haar team blijft groeien omdat er alsmaar meer nood is aan een kwaliteitsvolle ondersteuning: “We zetten bewust in op een totaalbenadering van (be)leven, wonen, werken en ontmoeten in de buurt. Dat maakt het takenpakket uiteenlopend, terwijl de financiering alsmaar complexer wordt. Daarom ging ik binnen Groeilabz op zoek naar nieuwe inzichten.”

Impact genereren via changemanagement

Toen Hilde Dieussaert aan de slag ging bij ’t Veldzicht, bestond het Brugse sectorale VAPH-netwerk nog uit 15 verschillende vergunde VAPH-organisaties. Door overnames en verschuivingen zijn er vandaag nog 6 over: “Die verandering zorgt voor praktische en strategische uitdagingen. Maar dankzij de herkenbare cases en de input van mijn collega-deelnemers, verzamelde ik op korte termijn nieuwe inzichten binnen Groeilabz. Een voorbeeldje? In mijn agenda staat op elke maandag ‘impact creëren’. Dat motiveert me om — zowel intern als extern — extra aandacht te genereren door innovatief uit de hoek te komen.”

Best practices voor intersectorale samenwerking

Samenwerken over de sectorgrenzen heen, is een must. Door intersectorale competenties, middelen én inzichten samen te brengen, bieden we het antwoord op de zorgnoden van de toekomst. Daarover kan Hilde Dieussaert, die hierop hard inzet, meepraten vanuit een aantal cases: “Je krijgt de kans om in de Groeilabz-groep in vertrouwen te beschrijven waar je vastloopt in een project. De frisse blik of de andere kijk op een project van de collega-deelnemers, onderbouwd door theoretische kennis, geeft je handvaten en doet je inzien wat anders kan. Met deze nieuwe inzichten zet ik vastlopende processen in een ander perspectief.

Zo leerde ik dat een ‘netwerkorganisatie’ een elegante en innovatieve oplossing voor projecten kan zijn. Met die onderbouwde achtergrondkennis kan ook een discussie rond een project ruimer opengetrokken worden. Iets om mee te nemen in de nabije toekomst.”

Slimme investering

Een opleidingstraject volgen, vergt tijd. Maar Hilde Dieussaert is tevreden met wat ze terugkreeg in ruil voor die geïnvesteerde tijd: “Gelukkig konden we in het changemanagement-traject net voor de lockdown nog een traditionele sessie volgen. Dat creëert onderling vertrouwen dat ook na de sessies verder doorloopt. En zo ontstaat er een veilige, fijne omgeving waarin je informatie deelt. Dat je op het einde van je bootcamp een eigen presentatie over je inzichten geeft, motiveert je bovendien om bewust over alle elementen na te denken.”

Surf naar de Groeilabz-website en schrijf je in voor jouw Bootcamp

Lees ook

“Als kleine organisatie fusiedruk omgebogen tot zelfzekerheid”

“Als kleine organisatie fusiedruk omgebogen tot zelfzekerheid”

Marc Bryssinck is artistiek leider en Ingrid Van Den Bergh is coördinator. Samen zijn ze een complementair duo dat al 30 jaar Theater Stap vzw en Dagcentrum Kasteel …

Intersectorale samenwerking voor inclusieve kinderopvang

Intersectorale samenwerking voor inclusieve kinderopvang

Kinderdagverblijf Windekind in Zolder zet fors in op inclusieve kinderopvang. Om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen die op kinderdagverblijven afkomen (zorg, m…

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

“Nieuwe kansen voor spullen én mensen”

‘Open deuren’ is al jarenlang het motto van De Kringwinkel Hageland, verzamelnaam voor de kringwinkelfilialen in Tienen, Diest en Aarschot. Open deuren voor z…

“Je kan niet negeren wat op ons afkomt”

Een gebrek aan een langetermijnvisie en durf belemmert een goede zorg. Algemeen directeur Karin Van Mossevelde van i-mens en directeur Marleen Roesbeke van SOM, de federa…