Toenadering profit en social profit zorgt voor een win-win

Toenadering profit en social profit zorgt voor een win-win

Kunnen bedrijven en social-profitondernemingen nog iets van elkaar leren? Mieke Nieuwdorp van Engage4 denkt alvast van wel! Zij is expert in skills-based employee volunteering: maatschappelijk engagement dat vertrekt van de competenties van de medewerkers. Samen met haar collega’s gaat zij op zoek naar de juiste match tussen bedrijf en sociale onderneming zodat ze van elkaar kunnen leren. Dit creëert meerwaarde voor álle partners.

“Voor bedrijven is dit een kans om een maatschappelijk engagement te koppelen aan het aanleren van nieuwe skills”, zegt Mieke. “De competenties van hun medewerkers kunnen immers helemaal tot hun recht komen door het hertekenen van bijvoorbeeld de communicatie-, IT- of logistieke processen van een organisatie.”

Daarbij brengen medewerkers uit profitbedrijven hun kennis en expertise binnen in de social profit. Voor sociale ondernemingen is het een manier om uitdagingen aan te pakken waarvoor de kennis nu niet altijd aanwezig is binnen de organisatie. Voor medewerkers uit de profit is het dan weer een manier om zich in te zetten voor maatschappelijk relevante projecten. "We hebben nood aan een geëngageerde samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat maatschappelijke uitdagingen van ons allemaal zijn en dat zowel ‘profit’ als ‘social profit’ een rol hebben om deze aan te pakken. Hoe beter we over de sectoren heen elkaar kennen en begrijpen, hoe beter we deze uitdagingen kunnen aanpakken."

Logistiek probleem

Eén van de samenwerkingen verliep tussen vzw Leef, een voorziening voor volwassenen met een beperking, en Port of Antwerp-Bruges. Kevin Dyck is boekhouder bij vzw Leef en hij kampte met een logistiek probleem. De bussen die tot dan toe werden ingezet voor het vervoer van hun cliënten, waren te duur geworden. Een oplossing lag niet meteen voor de hand.

Via Engage4 werd Kevin gekoppeld aan Yves Adriaensen, chief economist bij Port of AntwerpBruges. Yves ging met de mensen van vzw Leef op zoek naar een breed gedragen oplossing: "We hebben alle stakeholders mee in het bad getrokken, dus ook de ouders. Vaak worden zulke beslissingen van bovenaf opgelegd door een organisatie. Dat wilden we nu niet doen. In ons team zitten mensen met een achtergrond in marketing, dat hielp natuurlijk bij het brengen van deze boodschap. Mijn achtergrond is dan weer eerder strategisch en projectmatig en dat was ook belangrijk in dit verhaal." Uiteindelijk kwam er een oplossing uit de bus, waarbij er in de toekomst fors bespaard zal worden. Maar de resultaten van deze samenwerking gaan veel breder, vertelt Kevin: "We gaan in de toekomst ook voor andere vraagstukken dezelfde werkwijze toepassen. Dat wil zeggen: meer in projectvormen werken, mandaten geven en meer mensen betrekken bij onze beslissingen."

Cashloos werken 

Een andere samenwerking is die tussen Huize Eyckerheyde vzw, een voorziening voor volwassenen met een fysieke en ernstige mentale beperking en Isabel Group, een organisatie die IT-toepassingen ontwikkelt binnen de financiële wereld. Elke De Wilde, verantwoordelijke financiën bij Huize Eyckerheyde, wilde af van cashbetalingen en de vele papieren kassatickets die ze verwerkten. Stefan Fagot, product content marketeer bij Isabel Group, ging met zijn team op zoek naar een oplossing. "We zijn begonnen met alle processen in beeld te brengen en kwamen snel tot de conclusie dat we die cashbetalingen en papieren tickets uit elkaar moesten trekken. We hebben natuurlijk ook gekeken welke tools er al beschikbaar waren op de markt en zo kwamen we vrij snel tot oplossingen, want je wil op het einde van de rit toch iets opleveren dat af is." Alhoewel de tijd beperkt was, mocht het resultaat er zijn! Elke: "De digitalisering van al die processen bespaart ons heel wat handwerk, de flow zal dan ook veel sneller verlopen. Zo moeten we bijvoorbeeld mensen niet langer met cashgeld van en naar de bank laten rijden."

Mieke Nieuwdorp van Engage4 begeleidt voor Groeilabz  het bootcamp ‘Impactvolle samenwerking met bedrijven’. Wil jouw organisatie zich ook goed voorbereiden op de mogelijkheden van én de vragen voor samenwerking met bedrijven? Schrijf dan zeker in! 

Impactvolle-samenwerking_MT

Lees ook

“We willen het zorglandschap drastisch veranderen”

“We willen het zorglandschap drastisch veranderen”

Op 132 plaatsen in Vlaanderen loopt sinds 2022 het Zorgzame Buurten-project. Hierin worden verschillende vormen van zorg kleinschalig ondergebracht in buurten. Het depart…

Nooit meer ‘ja, maar’

Nooit meer ‘ja, maar’

Iedereen kent de witte autootjes van het Wit-Gele Kruis. Daarmee snorren verpleegkundigen in de vijf provincies naar hun patiënten. Maar wist je ook dat deze zorgorg…

“Stel een ambitieus doel voor de lange termijn”

“Stel een ambitieus doel voor de lange termijn”

“Sociale ondernemingen slagen er steeds beter in om verder vooruit te kijken, om los te komen van het hier en nu. Ze willen een duurzame impact op langere termijn. …

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

“Concrete inzichten vanuit de Groeilabz-groep”

Hilde Dieussaert, directeur van ’t Veldzicht vzw vertelt over haar ervaringen tijdens de Groeilabz-bootcamps.