Wat is de EU-vaardighedenagenda?

Wat is de EU-vaardighedenagenda?
Bron: Vleva

De Europese Commissie presenteerde in 2020 een nieuwe vaardighedenagenda voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.

 • Deze agenda is gericht op het bijscholen (verbetering van bestaande vaardigheden) en omscholen (opleiding in nieuwe vaardigheden) van de Europese bevolking.
 • Het bestaat uit 12 acties gericht op vaardigheden voor banen door samen te werken met de lidstaten, bedrijven en sociale partners.
 • Daarnaast is er ook een voorstel voor een aanbeveling voor beroepsonderwijs en -opleiding.

De vaardighedenagenda:

Concreet schetst de agenda twaalf acties waar vol op zal worden ingezet, in lijn met de andere prioriteiten van de Europese Commissie rond digitalisering en de Green Deal.

 1. Een pact voor vaardigheden
  Het mobiliseren van alle partners voor meer en betere mogelijkheden voor mensen om te trainen, en om publieke en private investeringen in vaardigheden te stimuleren.
 2. Versterking van de intelligentie op het gebied van vaardigheden
  Om een baan te kunnen vinden, is er online 'real-time' informatie nodig over de vraag naar vaardigheden, ook op regionaal en sectoraal niveau, waarbij gebruik wordt gemaakt van big data analyses van vacatures en deze op grote schaal beschikbaar worden gesteld.
 3. EU-steun voor strategische nationale bijscholingsacties
  Samen met de lidstaat moet gewerkt worden aan moderne en alomvattende nationale vaardigheidsstrategieën en de krachten bundelen met de nationale openbare arbeidsbemiddelingsbureaus om deze te realiseren. Dit kan worden gekoppeld aan een meer strategische benadering van legale migratie, gericht op het beter aantrekken en behouden van talent.
 4. Voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende beroepsonderwijs en -opleiding met het oog op duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.
  Een frisse aanpak om het beroepsonderwijs en de beroepsopleiding moderner te maken, aantrekkelijker voor alle leerlingen, flexibel en geschikt voor het digitale tijdperk en de groene overgang.
 5. Uitbreiding van het initiatief van de Europese universiteiten en bijscholing van wetenschappers
  Opbouw van transnationale langetermijnallianties tussen instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa en ontwikkeling van een kernpakket van vaardigheden voor onderzoekers.
 6. Vaardigheden ter ondersteuning van de groene en digitale overgangen
  Het ontwikkelen van een reeks groene kernvaardigheden, het statistisch monitoren van de vergroening van onze werkplekken, het stimuleren van digitale vaardigheden door middel van een digitaal onderwijsactieplan en ICT-jump-starttrainingen.
 7. Vergroten van het aantal afgestudeerden in bèta/techniek en stimuleren van ondernemings- en transversale vaardigheden.
  Jonge mensen, en vooral vrouwen, moeten aangemoedigd worden om zich te verdiepen in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde. Ook de ondersteuning van ondernemers en de verwerving van transversale vaardigheden zoals samenwerking en kritisch denken moet versterkt worden.
 8. Vaardigheden voor het leven
  Naast de arbeidsmarkt zal de volwasseneneducatie voor iedereen - jongeren en volwassenen - ondersteund worden op het gebied van bijvoorbeeld mediageletterdheid, burgerschapscompetenties en financiële, milieu- en gezondheidseducatie.
 9. Initiatief inzake individuele leerrekeningen
  Onderzoek naar of en hoe draagbare en op kwaliteit gecontroleerde opleidingsrechten kunnen helpen om levenslang leren voor iedereen te stimuleren.
 10. Een Europese aanpak van micro-certificaten / micro-credentials.
  De trainingen worden steeds korter en doelgerichter en zijn vaak online. Er zullen Europese normen worden opgesteld die de resultaten van dergelijke opleidingen moeten helpen erkennen.
 11. Nieuw Europass Platform
  Het Europass-platform is helemaal vernieuwd. Nu biedt het onlinetools en -begeleiding bij het schrijven van cv's, stelt het banen en leermogelijkheden op maat voor, geeft het informatie voor werkzoekenden en is het beschikbaar in 29 talen. www.europa.eu/europass
 12. Het ontsluiten van de investeringen van de lidstaten en de particuliere sector in vaardigheden
  Een belangrijk element van de vaardigheidsagenda is de sterk geaccentueerde EU-begroting om de lidstaten en de particuliere actoren ertoe aan te zetten in vaardigheden te investeren. Er wordt gewerkt aan de verbetering van de transparantie rond investeringen in vaardigheden en nieuwe financieringsmechanismen onderzoeken, zoals sociale-effectobligaties om investeringen te stimuleren.

Via welke kanalen worden deze doelstellingen bereikt?

In de periode 2021-2027 kunnen EU-instrumenten zoals het Europees Sociaal Fonds Plus met een voorgestelde begroting van 86 miljard euro, Erasmus met een voorgestelde begroting van 26 miljard euro en het onderdeel Sociale investeringen en vaardigheden van de EU met een voorgestelde begroting van 3,6 miljard euro worden ingezet om mensen te helpen betere of nieuwe vaardigheden te verwerven. Het nieuwe programma Digitaal Europa met een voorgestelde begroting van 9,2 miljard euro zal investeren in de ontwikkeling van geavanceerde digitale vaardigheden om technologieën te beheersen.

In het kader van het pact zal de Commissie ook één enkel toegangspunt op EU-niveau bieden waar iedereen toegang heeft tot informatie over EU-financiering en programma's voor de ontwikkeling van vaardigheden van mensen in de werkende leeftijd.

De volledige tekst en alle andere documenten vind je hier.

Lees ook

Inclusief ondernemen in actie!

Inclusief ondernemen in actie!

Wil je intensief aan de slag met het inclusiever maken van jouw organisatie? Ons ESF-project Hands-on Inclusion helpt je op weg!…

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Europese Pijler van Sociale Rechten: werk aan de winkel!

Met haar werkprogramma voor 2021 wil de Europese Commissie er onder andere voor zorgen dat de huidige gezondheids- en economische crisis niet uitmondt in een sociale cris…

VersoDirect februari

VersoDirect februari

Deze maand gaan we in op het tewerkstellingsplan van regering en sociale partners, de werkbaarheidscheques en employer branding.

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Structureel instroomkanaal: wat moet je weten?

Op 1 april 2023 ging het structureel instroomkanaal van start. Met deze opleidings- en tewerkstellingsmaatregel kunnen nog niet gekwalificeerde werknemers al tijdens hun …