De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Op 25 juni besliste de federale kamer om een eenmalige premie te geven aan het zorgpersoneel uit erkentelijkheid voor hun inspanningen van de laatste maanden.

Verso is blij met de geste, maar wijst wel op twee zaken;

  • Deze premie geldt enkel voor de federale zorgsectoren. Werknemers uit een heel aantal Vlaamse zorgsectoren, zoals de woonzorgcentra, de thuiszorg, de sector voor mensen met een beperking en de jeugdzorg, krijgen deze cosumptiecheque dus niet. Nochtans hebben deze medewerkers uiteraard ook het beste van zichzelf gegeven tijdens de coronacrisis. Een inspanning die bovendien nog niet gedaan is.
  • Hoewel een eenmalige 'bedanking' mooi is, mag dit absoluut geen vervanging zijn voor een volwaardig intersectoraal akkoord voor de Vlaamse social-profitsectoren. Federaal zijn de onderhandelingen hierover al opgestart. Verso vraagt dat ook de Vlaamse regering snel duidelijk maakt welk kader ze hiervoor zal voorzien.

Lees ons persbericht hieronder.

Lees ook

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Sociaal akkoord brengt meer koopkracht, meer jobs en ondersteuning management

Na negen maanden onderhandelen is er eindelijk een akkoord tussen werkgevers, werknemers en de overheid voor een nieuw ambitieus intersectoraal sociaal akkoord voor de so…

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Vlaamse zorg- en welzijnswerkers kennen contouren koopkrachtverhoging in 2021

Op 22 december sloten de sociale partners en de Vlaamse regering een kerstakkoord over de koopkrachtverhoging in de social-profitsectoren. Er komt een structurele loonsve…

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Vlaamse maatregelen voor meer instroom in social profit

Het intersectorale VESOC-akkoord dat de sociale partners afsloten met de Vlaamse regering zal ook inzetten op de dringende zoektocht naar personeel in de zorg- en welzijn…