De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Op 25 juni besliste de federale kamer om een eenmalige premie te geven aan het zorgpersoneel uit erkentelijkheid voor hun inspanningen van de laatste maanden.

Verso is blij met de geste, maar wijst wel op twee zaken;

  • Deze premie geldt enkel voor de federale zorgsectoren. Werknemers uit een heel aantal Vlaamse zorgsectoren, zoals de woonzorgcentra, de thuiszorg, de sector voor mensen met een beperking en de jeugdzorg, krijgen deze cosumptiecheque dus niet. Nochtans hebben deze medewerkers uiteraard ook het beste van zichzelf gegeven tijdens de coronacrisis. Een inspanning die bovendien nog niet gedaan is.
  • Hoewel een eenmalige 'bedanking' mooi is, mag dit absoluut geen vervanging zijn voor een volwaardig intersectoraal akkoord voor de Vlaamse social-profitsectoren. Federaal zijn de onderhandelingen hierover al opgestart. Verso vraagt dat ook de Vlaamse regering snel duidelijk maakt welk kader ze hiervoor zal voorzien.

Lees ons persbericht hieronder.

Lees ook

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

Sociale partners staan klaar om het relancebeleid mee vorm te geven

De Serv formuleert voorstellen om de economie, arbeidsmarkt en begroting in Vlaanderen te boosten en vraagt overleg met de Vlaamse regering.

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Uitwisseling personeel gemakkelijker gemaakt in strijd tegen Covid-19

Vandaag is het in veel sociale ondernemingen alle hens aan dek om de coronapandemie in te dijken en de zieken te verzorgen.

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Corona-maatregelen Vlaamse regering krijgen vorm

Op 17 maart zaten Verso en de andere sociale partners voor de tweede keer samen met de Vlaamse regering om de maatregelen voor ondernemingen tijdens de coronacrisis te be…