Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Verso vraagt structurele maatregelen Vlaamse regering

Op 25 juni besliste de federale kamer om een eenmalige premie te geven aan het zorgpersoneel uit erkentelijkheid voor hun inspanningen van de laatste maanden.

Verso is blij met de geste, maar wijst wel op twee zaken;

  • Deze premie geldt enkel voor de federale zorgsectoren. Werknemers uit een heel aantal Vlaamse zorgsectoren, zoals de woonzorgcentra, de thuiszorg, de sector voor mensen met een beperking en de jeugdzorg, krijgen deze cosumptiecheque dus niet. Nochtans hebben deze medewerkers uiteraard ook het beste van zichzelf gegeven tijdens de coronacrisis. Een inspanning die bovendien nog niet gedaan is.
  • Hoewel een eenmalige 'bedanking' mooi is, mag dit absoluut geen vervanging zijn voor een volwaardig intersectoraal akkoord voor de Vlaamse social-profitsectoren. Federaal zijn de onderhandelingen hierover al opgestart. Verso vraagt dat ook de Vlaamse regering snel duidelijk maakt welk kader ze hiervoor zal voorzien.

Lees ons persbericht hieronder.

Lees ook

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Sociale partners lanceren prioriteitennota voor volgende Vlaamse regering

Richting de verkiezingen voor het Vlaams Parlement hebben ook de Vlaamse vakbonden en werkgeversorganisaties, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv…

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Niet-indexering van werkingsmiddelen doet zich voelen bij De Slabbertjes

Voor het negende jaar op rij dreigt de niet-indexering van werkingsmiddelen met 2% voor de Vlaamse sociale ondernemingen. En dat terwijl de werkingskosten blijven stijgen…

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Open brief over het voorstel van decreet m.b.t. de privatisering van de zorg

Geachte volksvertegenwoordiger, woensdag 6 oktober kan u een beslissing nemen waardoor het Vlaamse zorg- en ondersteuningslandschap er in de toekomst helemaal anders kan …

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

VIA6: welke kwaliteitsmaatregelen?

Onder kwaliteit verstaan we werken aan werkbaar en wendbaar werk maar ook het streven naar meer instroom van personeel in onze sectoren en de versterking van sociale onde…