Europees platform bundelt innovatieve oplossingen in strijd tegen Covid-19

Europees platform bundelt innovatieve oplossingen in strijd tegen Covid-19

Enterprise Europe Network Flanders en Flanders' Care hebben een online uitwisselingsplatform opgezet om de zorgsector en ondernemers in contact te brengen in de strijd tegen Covid-19.

Het 'European Platform - Care & Industry together against CORONA' is een marktplaats waar zorgactoren hun noden kunnen oplijsten en onderzoekers en ondernemers hun kunnen etaleren. Daarnaast bidet het platform ook informatie van verschillende overheden.

Tijdens deze crisis staan er heel wat nuttige en innovatieve initiatieven op die doeltreffende oplossingen voor concrete problemen bieden. Jammer genoeg blijven deze initiatieven vaak beperkt tot het lokale niveau. Het platform moet het mogelijk maken om deze goede ideeën op te schalen.

Tegelijkertijd moten we ons voorbereiden op ondersteuning in de nasleep van deze acute uitbraak. Het platform kan ook hiervoor dienen.

Naast het koppelen van vraag en aanbod, zal het platform ook nuttig zijn om ervaringen uit te wisselen.

Lees ook

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

Richtlijn duurzaamheidsrapportage formeel aangenomen

In november '22 hebben het Europees Parlement en de Europese Raad de Richtlijn voor duurzaamheidsrapportage voor grote bedrijven, de Corporate Sustainability Reporting Di…

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

Het werkprogramma 2023 EU4Health is uit!

De Europese Commissie heeft gisteren het werkprogramma EU4Health 2023 goedgekeurd, na een positief advies van het programmacomité EU4Health op 16 november.…

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

Europa investeert in sterke, veerkrachtige gezondheidszorg

In 2022 zal de Europese Commissie via het programma 'EU4Health' 835 miljoen euro investeren in crisisparaatheid, ziektepreventie, gezondheidsstelsels en zorgpersoneel, en…

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Commissie presenteert Actieplan Sociale Economie

Op donderdag 9 december heeft de Europese Commissie een actieplan gepresenteerd om de sociale economie in Europa te ondersteunen. ‘Bouwen aan een economie die werkt…