Over Ethiek: zin in zinderend zinnigs

Ethiek: zin in zinderend zinnigs

Ethiek: zin in zinderend zinnigs

Je leert dat er ethische theorieën zijn die ons buikgevoel structureren. Je kan de essentie snel aanleren, je taal verrijken met de cruciale concepten, en zo evenwichtiger overwegingen maken.

We leren de achtergrond van enkele concepten, regels en principes uit de grote Westerse ethische stromingen, je leert ze herkennen in opiniebijdragen, krantenartikelen en blogs, waarbij je direct herkent welke ethische theorie de bovenhand had.

Je leert hoe je dan met de andere theorieën een rijker optiepallet bedenkt, en een betere afweging maakt dan wanneer je slechts ééndimensionaal denkt.

We staan stil bij waarden en normen, en wat emoties er mee vandoen hebben. Je krijgt enkele kapstokken om beter te communiceren over zaken die je rechtvaardigheidsgevoel raken. Spookt er een delicate kwestie door je hoofd: je zal beter in staat zijn de dialoog aan te gaan als je weet wat emoties en waarden bindt.

Cruciale begrippen als vrijheid, autonomie en verantwoordelijkheid worden heel concreet hanteerbaar als je er even samen over nadenkt.

Je leert een simpele 4-stappen methode voor een morele afweging. Een concrete oefening in moreel beraad toont hoe je een uitgebreide, weloverwogen afweging maakt rond een zeer concrete ethische kwestie.

En we leggen bondig de link naar de toepassing van dit alles in organisaties.

Geen rocket science, maar een heel praktische aanpak

De visie achter deze workshop:

Wat als iedereen perfect wist te verwoorden waarom iets zijn of haar rechtvaardigheidsgevoel aanspreekt? En als we met iemand van mening verschillen over wat het meest rechtvaardige is, dat we dan van elkaar begrijpen waarom?

En stel dat we daarover met iedereen bewust en rustig van gedachten kunnen wisselen?
Zou het kunnen dat we dan allemaal ervaren dat het eigenlijk bevrijdend is om de ethische lat bewust wat hoger te leggen?

Zou het zomaar kunnen dat we dan allemaal wat ambitieuzer worden en tegelijk ook wat milder voor onszelf en de anderen?

En dat we dan echt goesting krijgen in de tintelende ervaring om zinvol en rechtvaardig bezig te zijn?

Welnu, dat is de visie achter Zinnings: zin in zinderend zinnigs.

Praktisch:

Wanneer: Maandag en dinsdag 28 en 29 juni 2021 - van 9 tot 17 uur.
Locatie: Residentie: de Heerlijckyt van Elsmeren, Geetbets.
Prijs (incl overnachting): 730 eur excl. BTW, 25% korting voor particulieren vzw’s of social profit CV’s

Voor meer info:

www.zinnings.be

www.heerlijckyt.org

Deel met anderen