Expertendatabank

Soms wil je graag een extra paar ogen om naar een organisatie-uitdaging te kijken. Verso onderhoudt contacten met experten die kunnen terugvallen op een uitgebreide track-record in de social profit. Ze hebben elk hun expertisegebieden en werken onafhankelijk van Verso.

Hanne_Kenis_rond.jpg

Hanne Kenis

Consultant / coach / trainer

+32 473 73 67 07


Actief vanuit

Antwerpen

Thema's

HR - functioneren en evalueren, HR - welzijn en werkbaar werk, Inclusie, Strategisch management

Over Hanne

Hanne Kenis is oprichter van Back-iN, gespecialiseerd in het versterken van ondernemingen in de aanpak van ziekteverzuim, re-integratie & bedrijfsergonomie. In de afgelopen jaren ervaarde Hanne dat er voor tal van ondernemingen nog veel winst te behalen is in de wijze waarop met zieke werknemers wordt omgegaan.

Eenvoudiger, proactiever en met resultaat. Dat zijn de sleutelkenmerken van een goede aanpak. Op deze manier helpt Hanne bedrijven bij de implementatie van een concreet aanwezigheidsbeleid, met duidelijke acties, verantwoordelijkheden en rollen.

Hanne heeft meer dan 15 jaar ervaring in zowel profit als social-profit sector. Ze is Certified Return To Work Coördinator (RTW-c) en Certified Disability Management Professional (CDMP) (vanuit het RIZIV), en erkend Preventieadviseur Ergonomie niveau 1 (Antwerp Management School).

Thema's:

  • Begeleiding van terugkerende werknemers na ziekte of ongeval
  • Scan aanwezigheidsbeleid
  • Begeleiding bij het opmaken en implementeren van een aanwezigheidsbeleid
  • Subsidie wegwijzer (VOP, arbeidspostaanpassing, arbeidsgereedschap,…)
  • Ergonomie:
    • Groepstrainingen of individuele coaching
    • Ergonomische optimalisatieprojecten in de werkomgeving
  • Participatieve sessies met werknemers rond werkbaarheid (5 A’s)

Binnen het HRwijs-vormingsaanbod is Hanne één van de begeleiders van het Bootcamp 'Start to HR'

Referenties

Hanne werkte onder meer al voor: Kunnig - Stroom - Opnieuw & Co - De Kringwinkel - Logo Antwerpen - CAW Antwerpen.

Deze dienstverlener beschikt over een kwaliteitsregistratie voor het Departement Werk en Sociale Economie.


 Website


Terug naar expertenoverzicht