Lerend netwerk Anders organiseren

Waarom neem je deel?

Je bent al geruime tijd op zoek naar, of aan het werken aan andere manieren van organiseren en samenwerken. Je streeft naar een organisatie die wendbaar is om optimaal in te spelen op cliëntennoden en een antwoord te bieden op maatschappelijke bewegingen maar waar tegelijk het werk voor de medewerkers “werkbaar” blijft. Je streeft naar een goestinggevende context met duidelijke kaders maar ook veel ruimte tot ontplooiing. Je zet in op de ontwikkeling van mensen zodat ze eigenaarschap leren, kunnen en mogen opnemen. Je ervaart dat leiders via hun leiderschap veel invloed hebben op deze keuzes en dit proces. Je betrekt tegelijk ook graag je medewerkers bij dit proces. Je voelt dat alles met alles samenhangt en je vraagt je soms af wat je nu eerst te doen hebt.

Heeft jouw organisatie in bovenstaande aspecten reeds stappen gezet in Anders Organiseren of heb je reeds een bootcamp Innovatieve arbeidsorganisatie of verwante thema's bij Groeilabz gevolgd? Ben je overtuigd dat innovatieve arbeidsorganisatie een evenwicht zoeken is tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van het werk met hogere motivatie als gevolg? Een evenwicht tussen inspelen op de cliënt en werkbaarheid voor de medewerker? Een evenwicht tussen eisen van de job en autonomie?

Je wilt in dit proces verder groeien en deel uit maken van:

 • Een intersectorale ontmoetingsplaats van gelijkgestemden die samen willen nadenken over het thema Anders organiseren binnen de eigen onderneming.
 • Waarbij uitwisseling van kennis en ervaring en het aftoetsen van de eigen manier van werken centraal staan.
 • In een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving.
 • Waarbij gewerkt wordt op basis van eigen kennis en inzichten en daarmee de zelfsturendheid en het draagvlak in de groep vergroot.
 • Onder deskundige begeleiding van een ervaren procesfacilitator met kennis van de social profit en haar uitdagingen. 
 • Aangevuld met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken.

Wat is een lerend netwerk concreet?

Een lerend netwerk is een interactief traject waarin je in acht halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt.

Je doet dit niet alleen: samen met 12 tot 15 andere sociale ondernemingen (uit verschillende sectoren) leer je van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.

Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je deze ideeën naar inzichten voor jouw onderneming.

Hoe werkt het lerend netwerk?

 • Tijdens de eerste sessie nemen we tijd voor kennismaking en kennisdeling wat betreft de uitdagingen inzake innovatieve arbeidsorganisatie van ieders onderneming.
 • We gaan hierbij interactief doch gestructureerd aan de slag en maken een inventaris van de gemeenschappelijke thema’s waarrond we samen willen werken en groeien.
 • Tijdens de volgende sessies wordt ingezoomd op telkens één thema waarbij we afwisselend inzetten op externe gastsprekers, inspirerende bedrijfsbezoeken (dit kan ook bij de deelnemers), getuigenissen, eigen expertise en intervisie.

Wanneer wordt dit lerend netwerk een succes?

 • Jouw enthousiasme tijdens en tussen de bijeenkomsten door bepaalt de kracht van dit lerend netwerk: je haalt eruit wat je erin steekt.
 • Je wil in je eigen organisatie concreet aan de slag gaan met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie of je hebt al stappen gezet en wil hierin verder groeien. Je wil hierover overleggen met gelijkgestemden en je eigen inzichten en ervaring delen.
 • Doorvertaling: tussen de sessies door tonen organisaties het engagement om het geleerde procesmatig vast te pakken en intern verdere stappen te zetten. De nieuw opgebouwde ervaringen en uitdagingen worden meegebracht naar een volgende sessie of eventueel zelfs al tussendoor gedeeld via een platform of het netwerk.

Waar en wanneer vindt het lerend netwerk plaats?

Het lerend netwerk gaat van start in Antwerpen. De volgende sessies worden ingepland in functie van de locatie van de deelnemers. Daar waar mogelijk kunnen enkele sessies bij één van de deelnemende organisaties gehouden worden.

 • sessie 1: 17/10 volledige dag van 9:30 tot 17:00
 • sessie 2: 14/11 VM van 9:30 tot 13:00
 • sessie 3: 12/12 VM van 9:30 tot 13:00
 • sessie 4: 16/01 VM van 9:30 tot 13:00
 • sessie 5: 13/02 VM van 9:30 tot 13:00
 • sessie 6: 5/03 volledige dag van 9:30 tot 17:00

Docent?

Els Vanparys en Inge Ramboer, organisatie-architecten bij Wilde Zwanen

Inschrijven?

Om een maximaal resultaat in je organisatie te garanderen, stimuleren we dat elke deelnemende sociale onderneming twee deelnemers afvaardigt. Dit is geen verplichting. Je betaalt hiervoor 600 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Schrijf in via de knop hiernaast. Twee weken voor de start ontvang je een bevestigingsmail met de agenda en praktische afspraken voor de eerste sessie.

Groeilabz is een aanbod van:

VLAIO_001_labels_rechthoek_v1.png

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Ticket Prijs
2de deelnemer binnen dezelfde organisatie Gratis
Standaard € 600,00