Dag van de leidinggevende

Dag van de leidinggevende

Programma van Dag van de leidinggevende - interne communicatie

Op vrijdag 12 mei:
9:45 - 10:20 Keynote Door Erwin Van Overloop
10:30 - 12:00 Maak tijd vrij dankzij duidelijke boodschappen Door Line Lismont
  Aantrekkelijk overleg & betrokken medewerkers Door Ann Dobbeni
  Heldere taal en communicatie Door Fatma Qorlazja
  Roddelen als symptoom Door Marina Van den Broeck
  Het KOMPAS als onzichtbare leider Door Joost Van Driessche
12:50 - 14:20 Roddelen als symptoom Door Marina Van den Broeck
  Heldere taal en communicatie Door Fatma Qorlazja
  Doorstroom van communicatie doorheen HR-processen Door Hans Van Dessel
  Verbindende communicatie Door Annelies Moeyersoons, Els Lauriks
  Boeiende getuigenissen Door Sofie Debrock, Natalie Deviaene - Van Weehaeghe, Bruno Hendrickx
14:40 - 15:00 Round-up Door An Dours
 1. Van 9:45 tot 10:20

  Keynote

  Door Erwin Van Overloop

  Deze keynote vertrekt van recente cijfers uit de Moodmeter, het jaarlijks onderzoek naar de medewerkerstevredenheid over de interne communicatie in hun onderneming en van hun leidinggevenden.

  Vanuit de inzichten uit deze studie krijg je enkele valkuilen toegelicht. Maar je krijgt ook concrete tips om met het thema in je onderneming aan de slag te gaan.

  Centraal in de keynote staat de rol van leidinggevenden en hoe zij een betekenisvolle impact hebben op de interne communicatie in de organisatie.

 2. Van 10:30 tot 12:00

  Maak tijd vrij dankzij duidelijke boodschappen

  Door Line Lismont

  Kan HR-communicatie je agenda vrijmaken? Zeker wel. Je boodschap helder formuleren op maat van je doelgroep zorgt ervoor dat je communicatie niet terugkaatst maar begrepen wordt.

  Ga na deze interactieve workshop naar huis met concrete tips en tricks voor het verbeteren van je interne communicatiestromen.

 3. Van 10:30 tot 12:00

  Aantrekkelijk overleg & betrokken medewerkers

  Door Ann Dobbeni

  Tijdens een overleg iedereen geboeid en betrokken houden is niet altijd evident. De keuze voor een geschikte overlegvorm kan al flink wat helpen. Dat is ook waar we in deze workshop op inzetten.

  Je leert interessante werkvormen kennen die dialoog stimuleren en de stille stemmen activeren. Hoe je deze processen als teamleider kan ondersteunen, kom je eveneens te weten tijdens deze workshop.

 4. Van 10:30 tot 12:00

  Heldere taal en communicatie

  Door Fatma Qorlazja

  Inclusieve communicatie zorgt voor meer efficiëntie op de werkvloer en een fijne sfeer tussen collega's. We tonen je de impact van taalgebruik in je onderneming doorheen het gehele HR-proces. We kijken daarbij naar drempels voor elke medewerker, ongeacht leeftijd, gender, anciënniteit, opleidingsniveau, migratieachtergrond, beperking... - In samenwerking met Hands-on Inclusion.

 5. Van 10:30 tot 12:00

  Roddelen als symptoom

  Door Marina Van den Broeck

  Roddelen kan drama’s veroorzaken. Wie slachtoffer is durft hier niet mee naar buiten komen, verliest het vertrouwen in zichzelf, in de collega’s.... Het team geraakt verdeeld, roddel kan ontaarden in een stevige conflictsituatie en een constructieve werksfeer is ver zoek. Mensen erop aanspreken lijkt niet of kortstondig te helpen. 

  Tijdens deze workshop word je meegenomen in de vijf thema's van de onderstroom en ga je uitzoomen naar het bredere systemische geheel. Je krijgt een breder zicht op het fenomeen en verzamelt ideeën om er zelf mee aan de slag te gaan.

 6. Van 10:30 tot 12:00

  Het KOMPAS als onzichtbare leider

  Door Joost Van Driessche

  Leidinggeven in de COMPLEXE context van vandaag is best uitdagend, alle hulp is dus welkom! In deze sessie maak je kennis met de kracht van het organisatieKOMPAS. Het KOMPAS als verzameling van richtinggevende bronnen (missie, visie, strategie, leidende principes, …).

  Je leert het belang van het creëren én vooral gebruiken van het organisatieKOMPAS. In dit laatste zit immers de opportuniteit voor iedere leidinggevende, een onzichtbare leider, die je steeds bij je hebt & helpt gedrag richting te geven op de werkvloer.

  Het werken met en vanuit een helder en gedeeld KOMPAS is tevens een basis voor storytelling & een troef bij het werven en aanhaken van nieuwe collega’s. Naast inzichten en inspiratie kan je rekenen op concrete voorbeelden & tips.

  Het thema duurzaamheid is bijvoorbeeld alomtegenwoordig en een hip begrip geworden. Desondanks het belang ervan is het niet altijd eenvoudig om medewerkers te mee aan boord te krijgen. Daarom legt Joost ook die link tijdens deze sessie.

 7. Van 12:50 tot 14:20

  Roddelen als symptoom

  Door Marina Van den Broeck

  Roddelen kan drama’s veroorzaken. Wie slachtoffer is durft hier niet mee naar buiten komen, verliest het vertrouwen in zichzelf, in de collega’s.... Het team geraakt verdeeld, roddel kan ontaarden in een stevige conflictsituatie en een constructieve werksfeer is ver zoek. Mensen erop aanspreken lijkt niet of kortstondig te helpen. 

  Tijdens deze workshop word je meegenomen in de vijf thema's van de onderstroom en ga je uitzoomen naar het bredere systemische geheel. Je krijgt een breder zicht op het fenomeen en verzamelt ideeën om er zelf mee aan de slag te gaan.

 8. Van 12:50 tot 14:20

  Heldere taal en communicatie

  Door Fatma Qorlazja

  Inclusieve communicatie zorgt voor meer efficiëntie op de werkvloer en een fijne sfeer tussen collega's. We tonen je de impact van taalgebruik in je onderneming doorheen het gehele HR-proces. We kijken daarbij naar drempels voor elke medewerker, ongeacht leeftijd, gender, anciënniteit, opleidingsniveau, migratieachtergrond, beperking... - In samenwerking met Hands-on Inclusion.

 9. Van 12:50 tot 14:20

  Doorstroom van communicatie doorheen HR-processen

  Door Hans Van Dessel

  Vlot communiceren, da’s een kwestie van je boodschap duidelijk over te brengen. Hoe de communicatie verloopt, heeft invloed op de samenwerking in je onderneming. In bepaalde gevallen kan communicatie zelfs het groeipad van een medewerker verstoren. 

  Tijdens deze workshop kijken we naar het communicatieaspect van een ‘employee journey’. Werving, selectie, onthaal, groei en ontwikkeling van medewerkers komen allemaal aan bod.

  Voor elke stap die een medewerker in je organisatie zet, bekijken we welke tips essentieel zijn, maar je leert ook wanneer het mis kan lopen

 10. Van 12:50 tot 14:20

  Verbindende communicatie

  Door Annelies Moeyersoons, Els Lauriks

  Leidinggevenden krijgen soms verbaal heel wat tegengas van medewerkers, moeten moeilijke boodschappen brengen, bemiddelen in conflicten en willen heel vaak hun team, directies of andere kaderleden meekrijgen met hun ideeën en voorstellen.

  Verbindende communicatie, het waardegedreven gedachtegoed van Marshall Rosenberg, is een gemakkelijk toepasbaar communicatiemodel dat leidinggevenden ondersteunt om meer verbinding en samenwerking te creëren.

  Tijdens deze workshop word jou meer verteld over het model en het potentieel ervan. Je gaat in interactie met andere deelnemers op basis van fictieve situaties en/of voorbeelden uit je eigen praktijk. Ook met het verhaal van vzw De Sperwer zal je kennismaken.

 11. Van 12:50 tot 14:20

  Boeiende getuigenissen

  Door Sofie Debrock, Natalie Deviaene - Van Weehaeghe, Bruno Hendrickx

  Reset vzw is een kringloopcentrum met een 250-tal medewerkers, verspreid over 10 verschillende tewerkstellingslocaties in de provincie Limburg. Diversiteit en constante verandering zijn troefkaarten voor de organisatie en toch staan de neuzen in dezelfde richting. De sleutels tot succes zijn open, transparante communicatie over alle aspecten van de bedrijfsvoering en het voortdurend betrekken van medewerkers bij opmaak van strategie, begroting, planning en resultaten. Bruno Hendrickx, directielid van de vzw, neemt je graag mee in  hun verhaal.

  In 2022 startte I-mens met een project rond leiderschap, want effectief leiderschap geeft een organisatie een duidelijk strategisch, competitief voordeel. Van bij de indiensttreding tot de exit moeten verschillende vormen van leren deel uitmaken van de “journey” die leidinggevenden doorlopen. Die visie op leiderschap werd vertaald naar een opleidingstraject dat door alle leidinggevenden wordt doorlopen. Om alle leidinggevenden mee te hebben en houden, is heel wat interne communicatie nodig. Dat verhaal doet I-mens helemaal voor jullie uit de doeken tijdens deze sessie. Ambassadeurschap is alvast een tipje van de sluier.

  BlinkOut vzw biedt een plek en methodiek, waar eigen ritme centraal staat. We maken kwetsbaarheid zichtbaar en bespreekbaar, in verschillende contexten. Vanuit de expertise van mensen met onzichtbare drempels maken we de samenleving toegankelijker. Met 16 medewerkers faciliteren we een professionele en vrijwilligerswerking (+/- 75 vrijwilligers). We geloven in de kracht van kwetsbaarheid en inclusieve contexten, ook werkvloeren. Als leidinggevende is het niet jouw rol om telkens te anticiperen op individuele noden van werknemers. Het is wel jouw verantwoordelijkheid om een context te creëren waarin medewerkers de nodige tools vinden om authentiek te zijn en hun talenten te ontplooien. Aan diezelfde medewerkers om er gebruik van te maken.

  Een inclusieve werkvloer begint bij de bedrijfscultuur, waar conflicten en tegenstrijdige belangen zichtbaar en bespreekbaar zijn.

 12. Van 14:40 tot 15:00

  Round-up

  Door An Dours

  Door An Dours, Co-founder BlinkOut, inspirator & coach, 

  An heeft een passie voor woorden, authentieke communicatie en durvers… Met deze gave rondt ze deze editie - voor en met ons - graag af.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Prijzen

Prijs per persoon: 95 euro