Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden

Online tool helpt sociale dienstverleners de weg naar EU-fondsen te vinden
Bron: Vleva

De Europese Vereniging van dienstverleners voor personen met een handicap (EASPD) en 15 partner organisaties hebben een online tool gelanceerd met persoonlijke ondersteuning en advies over de toegang tot EU-fondsen voor sociale dienstverleners en beheersautoriteiten in de EU.

De tool -gelanceerd vanuit het HELPDESK-project moet zorgen voor:

  • Bevordering van capaciteitsopbouw en bewustmaking inzake Europese fondsen.
  • Bevordering van uitwisseling en samenwerking tussen beheersautoriteiten, sociale diensten en de Europese Commissie.

Naar de online tool

Over het HELPDESK-project

Als gevolg van de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning die de huidige tijd kenmerkt, neemt de vraag naar sociale diensten van goede kwaliteit voortdurend toe. Ondanks hun cruciale rol worden deze diensten tegenwoordig met belangrijke uitdagingen geconfronteerd, zoals chronische onderfinanciering, personeelstekorten en uitdagingen bij de overgang naar gemeenschapsgerichte en persoonsgerichte vormen van dienstverlening. De EU-fondsen, vooral ESF+ (Europees Sociaal Fonds Plus) en EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), bieden mogelijkheden om deze obstakels te overwinnen. Sociale diensten ondervinden echter om drie belangrijke redenen moeite om op deze fondsen in te zetten:

  • Gebrek aan kennis en bewustzijn rond EU-fondsen.
  • Complexiteit van de procedures voor toegang tot en gebruik van EU-middelen.
  • Gebrek aan capaciteit om het effect van deze fondsen in de sector sociale dienstverlening te maximaliseren.

Bovendien ondervinden beheersautoriteiten vaak moeilijkheden bij het gebruik van EU-middelen voor de financiering van hoogwaardige sociale-integratieprojecten. Het HELPDESK-project heeft tot doel deze problemen aan te pakken en op te lossen en concrete oplossingen te bieden aan zowel sociale dienstverleners als autoriteiten.

Praktisch

De site is toegankelijk en beschikbaar in alle 24 EU-talen. De site heeft als ambitie het centrale punt te worden voor alle informatie en instrumenten om sociale diensten te helpen toegang te krijgen tot EU-fondsen. Hij zal ook een toolkit voorstellen om de toegang tot het Europees Sociaal Fonds+ en het EFRO voor sociale diensten te vergemakkelijken.

Naar de website van het HELPDESK-project

Lees ook

Regionale uitdagingen aanpakken via een leerecosysteem

Europa WSE wil de leercultuur in Vlaanderen bevorderen en stimuleert de overgang naar een lerende samenleving. Leerecosystemen fungeren als hefboom door jong en oud echte…

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

Investeren in sociale ondernemingen draagt bij tot een inclusief Europa

De gezondheidscrisis, de klimaatverandering, de geopolitieke conflicten en de migratiecrisis hebben veel van de zwakke punten binnen onze samenlevingen blootgelegd en de …

Nieuwe projectoproep EU4Health

Nieuwe projectoproep EU4Health

Het European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) publiceerde 12 projectoproepen onder het werkprogramma 2023 EU4Health voor een totaalbudget van bijna 20 miljoen …

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

EU wil meer sociaal ondernemerschap zien

Op 13 juni 2023 stelde de Europese Commissie een strategie voor om sociale ondernemingen te ondersteunen met de bedoeling gunstige voorwaarden te creëren voor het su…