Strategieformulering - fase 3.1: strategische doelstellingen

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen: strategische doelstellingen en operationele doelstellingen. In deze blog gaan we dieper in op de strategische doelstellingen.

Een doelstelling beschrijft waarin een organisatie zich in de toekomst wil bevinden. Ze wordt uitgedrukt in concreet te bereiken resultaten. Die moeten te meten zijn via bijhorende indicatoren of maatstaven.

Er bestaan in grote lijnen 2 types van doelstellingen

  1. strategische doelstellingen
  2. operationele doelstellingen

Strategische doelstellingen vertrekken vanuit de missie, visie en waarden van de organisatie. Ze beschrijven voor (middel-)lange termijn de uiteindelijke resultaten die de organisatie beoogt. 

Operationele doelstellingen beschrijven de manier waarop de strategische worden behaald.

Een waterval van doelstellingen

Een doelstellingencascade is een methode om strategische doelstelling om te zetten in operationele doelen. Daarna is het tijd om de processen en projecten te definiëren. 

Strategische doelstellingen

Dit soort doelstellingen vertrekt vanuit de missie, visie en waarden van de organisatie. Ze beschrijven voor lange termijn de uiteindelijke resultaten die de hele organisatie beoogt. 

Doelstellingen moeten altijd door iedereen op dezelfde manier geïnterpreteerd worden. Drie tips:

  1. Zorg dat ze helder, eenduidig en enkelvoudig geformuleerd zijn.
  2. En dat ze voldoen aan de AMORE-criteria: ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant en echt.
  3. Probeer ze tenslotte in aantal te beperken.

Maak een visueel en duidelijk overzicht van de Missie/Visie/Waarden/Strategische doelstellingen. Ze zijn namelijk erg nuttig: 

  • als basis voor de interne en externe communicatie,
  • als opvolgingsinstrument voor de algehele werking en
  • om ze te doen leven bij de medewerkers.

Krijg scherp ‘wat’ er moet veranderen, 'tegen wanneer' en ‘hoe’ dit zal vastgesteld worden.