Strategieformulering - fase 2: missie, visie en waarden

Tijdens de eerste fase 'input verzamelen' worden veel feitelijke gegevens verzameld. Deze zijn de basis voor stap 2: het formuleren van de missie, de visie en de waarden. 

Neem de input uit fase 1 zeker mee. En start met een open, creatieve geest om de missie, visie en de waarden uit te schrijven.

In deze stap kan je ook medewerkers of belanghebbenden betrekken. Zo ontstaat een breder draagvlak.

Een divers samengesteld team bevordert het standpunt. Want je krijgt meer voeling met wat leeft, als je verschillende standpunten bij elkaar brengt.

De geboorte van een missie

Een missie geeft antwoord op de vraag: 'Waarom bestaat je onderneming?' of 'Wat is het effectieve doel van je project? Waar wil je toe komen?' en 'Voor wie doe je het en wat wil je voor hen betekenen?'

Een aantal kenmerken van een goed geformuleerde missie op een rij:

 • doet nadenken over fundamenten: wat is essentieel en richtinggevend?
 • verwijst naar het onderscheid met andere organisaties
 • wordt liefst door àlle medewerkers gedragen 
 • werkt richtinggevend
 • werkt motiverend
 • is duurzaam, maar in principe niet tijdsgebonden

Leg zeker de focus op de toekomstige en gewenste situatie. Tracht consensus te vinden over de relevantste elementen. Dat is alvast de basis om alles mooi in een vlotte en duidelijke tekst te formuleren.

De visie als opvolger van de missie

Zie de visie als een realistische dagdroom. Ze drukt uit wat de missie waarmaakt.

Volgende 4 vragen verdienen een antwoord:

 • Wat zijn de idealen voor de organisatie? Welk hoger doel wil je bereiken?
 • Wat is je ambitie? Waar wil je naar streven?
 • Waarin blinkt je onderneming of je project uit? Welke zijn de kernkwaliteiten?
 • Welke zijn de kernwaarden?

Een goed opgestelde visie heeft de volgende eigenschappen:

 • Concreet
 • Relatief stabiel en consistent
 • Inspirerend
 • Houvast bij verandering
 • Geeft aan wat je wil bereiken

Een leuke methodiek die men bij de Vlaamse overheid reeds gebruikte is de coverstory.  

En tot slot... de waarden

De kernwaarden vormen de sleutel tussen strategie en cultuur. 

Vragen die je helpen om ideeën te genereren, zijn:

 • Aan welke waarden toets je je beslissingen tijdens het werk af?
 • Welke waarden ziet u uw collega’s gebruiken?
 • Welke waarden worden nog te weinig gebruikt?

Heb je graag inspiratie bij het bedenken van je waarden? Neem dan een kijkje op de website van Etion.

Mooi meegenomen

Wanneer alle medewerkers geïnformeerd zijn kan dit de betrokkenheid verhogen en de vertaling maken naar zijn of haar job en de werking van het team. Lees hierover ook onze blog 'Waarom doen we het werk dat we doen'.