Strategieformulering - fase 1: objectieve input

Wil je de strategie van je onderneming onder de loep nemen? Of wil je een nieuw project uitwerken? Verzamel dan eerst de nodige objectieve input. 

Het spreekt voor zich dat je dat best niet alleen doet. Daarom stel je jezelf allereerst best een aantal vragen:

  • Wie ga je betrekken?
  • Waarom wil je net deze mensen betrekken? Wat hoop je samen met hen te bereiken?
  • Welke informatie hebben ze misschien zelf al?
  • Wanneer betrek je hen?
  • In welke mate is inspraak mogelijk?
  • Wat en wanneer ga je terugkoppelen?

De wegen naar objectieve input

Ga niet over één nacht ijs en denk aan: 

1. Een evaluatie van de afgelopen periode

Stel jou en de anderen zeker de volgende vragen: Wat liep goed? Wat kan zeker beter? Welke impact was er in het verleden op interne of externe personen en instanties? Maak eventueel gebruik van een SWOT-analyse

2. Je stakeholders

Vergeet (zeker) geen (belangrijke) stakeholders die niet vermeld werden bij het opstellen van de SWOT. Stakeholders hebben namelijk ook doelen voor ogen en moeten ook rekening houden met hun omgeving. 

3. Formele en informele mandaten

Binnen welke grenzen valt jouw onderneming? Met welke kernopdrachten functioneert de organisatie? Kijkt ieder hier met dezelfde bril naar? Daar mag je niet zomaar van uit gaan. Alleszins bepalen mandaten hoe ver je kan gaan in het ontwikkelen van nieuwe strategieën en projecten. 

4. De toekomst

Durf in de toekomst kijken. Hiervoor kan je gebruik maken van het acroniem DE-STEP:

(S) Sociale factoren, inclusief culturele en ethische aspecten en veranderende maatschappelijke behoeften;
(T) Technologische factoren die een grondige impact op de sector kunnen hebben;
(E) Economische factoren zoals conjunctuur, groei, werkloosheid, inflatie, … ;
(P) Politieke factoren, waaronder te verwachten ontwikkelingen.

Bij uitbreiding neem je ook volgende aspecten in acht:

(D) Demografische trends
(E) Ecologische aspecten

Wees je ervan bewust dat er ook in het nieuwe voorstel nog 'weaknesses' en 'threats' kunnen optreden.

Structureer de input

Na al het analytische voorwerk in fase 1 dient de input enkel nog gestructureerd te worden zodat:

  • deze bruikbaar als inspiratie is
  • deze als kader kan dienen bij het bepalen van missie, visie, waarden en strategie.

Probeer hierbij niet te verzanden in details.