De coronacrisis heeft zoals in alle sectoren een grote impact op het management van sociale ondernemingen. Lees hier het laatste nieuws.

Gespreksleidraad werkstress

Met deze gespreksleidraad zet je het thema werkstress op de agenda en leer je van elkaar.

De leidraad bestaat uit 12 gesprekskaarten. Iedere gesprekskaart belicht een thema, bv oorzaken van werkstress, aanpak van werkstress, werk en privé, en signalen van stress of overbelasting.


Commentaar van een HR-expert

"Deze tool kan helpen voor leidinggevenden en collega's die moeilijk praten, hij biedt een structuur. De tool kan ook gewoon als inspiratie gebruikt worden door de leidinggevenden of HR om het thema bespreekbaar te maken." 

Els Haüser