Checklist deconnecteren

Checklist deconnecteren
Bron: IDEWE

De arbeidsdeal garandeert het recht op deconnectie, wat zoveel betekent als het recht om na de werkuren niet gestoord te worden door het werk. IDEWE ontwikkelde een checklist rond deconnecteren die het maken van afspraken in team- of ondernemingsverband begeleidt. 

Waarom inzetten op een beleid rond deconnectie?

Het jongste Imec Digimeter-onderzoek (2022) toont aan dat een groeiend aantal mensen vindt dat digitale technologieën de werk-privébalans moeilijker maken en dat we de innovaties vaak moeilijk kunnen volgen. Een enquête van HR-dienstengroep Acerta meldt dat 64% van de werknemers na de werkuren moeilijk kan stoppen met werken; 6% meer dan twee jaar eerder. 

Hoe gebruik je de checklist?

De checklist kan ingevuld worden op organisatie- of teamniveau. Ze kan ook als leidraad worden gehanteerd bij een bespreking op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Deconnecteren is een breed thema. Daarom haalt IDEWE verschillende aspecten aan die te maken hebben met zowel de manier van werken tijdens als buiten de werkuren. Er zijn geen goede of foute antwoorden. De antwoorden op de checklist maken enkel duidelijk wat de aandachtspunten kunnen zijn binnen de organisatie op gebied van deconnecteren. Het is aangewezen om de aandachtspunten onder de loep te nemen en afspraken te maken en/of passende maatregelen te nemen.

“Eén ding is zeker: deconnectie is niet eenduidig. Het thema hangt vast met heel wat touwtjes aan andere aspecten van persoonlijk leven en werken. Een deconnectiebeleid opstellen op organisatieniveau is daarom een belangrijke basis maar die zal ook concreet moeten gemaakt worden op teamniveau.”

Op naar de checklist deconnecteren