i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

i-mens: “Dankzij de steun van een jobcoach voelt onze poetshulp met ASS zich terug goed op het werk!”

Poetshulp Saren ervaart veel stress op het werk, onder andere doordat ze een autismespectrumstoornis (ASS) heeft. Dankzij de steun van een jobcoach voelt ze zich terug goed in haar job.

Saren: “De afgelopen periode veranderde er veel op het werk. Enkele leidinggevenden volgden elkaar op en ik kreeg geen of weinig antwoord als ik met vragen zat. Dat sleepte aan en ik dreigde uit te vallen. Ik besloot hulp in te roepen en zo kwam ik bij een gespecialiseerde jobcoach van Compaan terecht. Mieke nam contact op, luisterde naar mijn verhaal en verdiepte zich in waar mijn stressfactoren liggen op het werk.”

Lynn Verdonck, sectorverantwoordelijke comfortzorg: “Jobcoach Mieke besprak samen de zaken die moeilijker liepen, zij kaartte aan wat belangrijk is voor Saren of waar we in werksituaties rekening kunnen houden met (ASS-gerelateerde) behoeftes of noden. Met deze adviezen konden we aan de slag met een concreet actieplan.”

Concreet actieplan

Saren: “Lynn is pas sinds kort mijn nieuwe leidinggevende en zij heeft dat zeer goed gedaan, ze vatte meteen de koe bij de horens!”

Lynn: “Saren kan moeilijk nee zeggen en probeert het steeds goed te doen voor klanten. Klanten die extra’s vragen die niet tot haar takenpakket behoren of klanten die via haar privénummer vragen stellen vormen grote stressfactoren. Om deze zaken aan te pakken bevroeg ik haar klanten.”

“We stelden Sarens takenpakket bij klanten nog eens op scherp en we vroegen hen om voornamelijk te communiceren in een heen-en-weerschriftje. Extra’s die Saren uitvoert appreciëren klanten nu meer én ze benoemen het nu ook zo, zoals ‘bedankt dat je die ramen er nog bijnam’.”

“Saren heeft ook nood aan iemand die haar snel te woord staat zodat vragen of onduidelijkheden niet in haar hoofd blijven malen, dus probeer ik snel te antwoorden. We plannen ook geregeld momenten in om vragen te bespreken. Ook (last-minute) vervangposten geven stress. Dat proberen we te beperken.”

Weer met plezier aan het werk

Saren: “Mijn stressniveau is sinds de aanpassingen veel gereduceerd! Uiteraard zijn er nog steeds eens stresspieken. Het is dan fijn om te weten dat ik erover kan praten.”

"Ik ervaar terug meer structuur en begeleiding en doe mijn job terug graag!" - Saren

Lynn: “We zijn tevreden over de bemiddeling door Mieke. Saren voelt zich echt gesterkt door de coaching. Mieke bood een open kijk en zelf kan ik ook altijd eens bij haar luisteren hoe zij bepaalde zaken zou aanpakken. Jobcoaching kan ik zeker aanbevelen aan andere werkgevers. Het feit dat dit kosteloos kan is een mooie extra. Mieke raadde ons tevens de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aan, een premie die onder meer tegemoet komt aan extra aanpassingen, begeleiding en ondersteuning.”

Wil je meer info over jobcoaching voor één van jouw medewerkers? We wijzen je de weg