Beloning voor wie personen zonder recente, duurzame werkervaring aanwerft

Beloning voor wie personen zonder recente, duurzame werkervaring aanwerft

Op 12 mei 2023 keurde de Vlaamse regering een nieuwe RSZ-doelgroepvermindering goed. In uitvoering van het VESOC-akkoord “iedereen nodig, iedereen mee” kunnen werkgevers vanaf 1 oktober 2023 een beroep doen op een nieuwe RSZ-doelgroepvermindering.

Deze RSZ-korting vervangt de huidige aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden.

Werf je iemand aan die de voorbije twee jaar geen aaneensluitende werkervaring heeft gehad die minimum drie maanden duurde, dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor deze doelgroepkorting.

Concreet gaat het over personen tussen 25 en 58 jaar die de dag voor de aanwerving ingeschreven waren bij VDAB als niet-werkende werkzoekenden. Het kan hier zowel gaan om uitkeringsgerechtigde werklozen, leefloongerechtigden, personen met RIZIV-uitkering, personen met een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid als niet-beroepsactieve personen zonder uitkering. Er is wel een loonplafond van 10.000 euro per kwartaal. Voor een aanwerving boven deze loongrens wordt deze RSZ-korting niet toegekend.

De RSZ-korting bedraagt maximaal 1000 euro per kwartaal (het kwartaal van de aanwerving telt en wordt verdergezet gedurende de drie daaropvolgende kwartalen). Net zoals bij de andere doelgroepverminderingen houdt de RSZ rekening met deeltijdse tewerkstelling of onvolledige prestaties.

Enkel ondernemingen gevestigd in het Vlaams Gewest komen in aanmerking voor deze RSZ-korting. Het maakt uit of je in de social profit actief bent of elders.