Leiding geven vanop afstand: 6 tips

Leiding geven vanop afstand: 6 tips

Hoe hou je medewerkers die thuiswerken gemotiveerd? Op welke manier bewaak je het welzijn van je medewerkers? Hoe kan jij hen hier als werkgever maximaal bij ondersteunen? Wat is een slimme strategie op korte én lange termijn?

Lode Godderis, hoogleraar aan het centrum voor omgeving en gezondheid van de KU Leuven en directeur onderzoek bij IDEWE, geeft je zes tips over leiding geven vanop afstand.

1. Blijf in contact

De coronacrisis en het thuiswerken duurt nu al ettelijke weken en dat laat zich voelen op mentaal vlak. Bijna de helft van de werknemer ervaart meer depressieve gevoelens en angstige gedachten. Het is daarom belangrijk om contact te houden. Organiseer minstens wekelijks een online individueel of teamoverleg. Sociale steun van collega’s en leidinggevende is een belangrijke beschermende factor voor mentale gezondheidsproblemen. Hoe langer je afwezig bent van het werk hoe groter ook de afstand met het werk wordt, wat een vlotte terugkeer kan bemoeilijken. Geregeld contact helpt ook om die kloof en de stap naar de terugkeer zo klein mogelijk te houden.

2. Goede afspraken maken goede collega’s

Thuiswerken biedt heel wat mogelijkheden, maar indien je dit bijvoorbeeld moet combineren met kinderen die nog niet opnieuw naar school kunnen is dit niet evident. Het opnemen van die verschillende rollen - werknemer, ouder, pre-teacher - is onmogelijk en dus is het begrijpelijk dat thuiswerkende ouders zich gefrustreerd voelen. Je werk kan je niet doen zoals je wil en ook de aandacht en tijd die je aan je kinderen kan geven is niet optimaal. Wees als leidinggevende niet blind voor deze situatie. Maak tijd zodat je werknemers de praktische problemen en ook hun gevoel hierbij kunnen bespreken. Stem samen af wat haalbare doelstellingen zijn en plan de week, maak afspraken over de bereikbaarheid en beschikbaarheid. Belangrijk hierbij: de planning helpt de medewerkers en collega’s om terug greep te krijgen op de situatie. Maar volg toch zeker verder op en stuur indien nodig bij. Een planning is immers een hulpmiddel en niet een doel op zich.

3. Het 1-2-3 van ABC

ABC staat voor Autonomie, verBinding en Competentie. Het is een model dat komt uit de zelfdeterminatietheorie. Bevraag de behoeften van je medewerkers: Hoe schat je je werk en de terugkeer in? Wat heb je hiervoor nodig? Hoe kan ik je hierbij helpen? Medewerkers die in hun sterkte op een autonome manier kunnen werken samen met collega’s zijn meer geëngageerd en productiever.

4. Work - Life - Me time

De work-lifebalans staat stevig onder druk, maar neem ook voldoende tijd voor jezelf. Een belangrijke valkuil in deze periode is dat dat je je vrije tijd gaat opofferen omdat je het gevoel hebt je werk niet naar behoren te kunnen invullen. Op korte termijn kan dat wel eens, maar hier spreken we over een langere periode. Dus bouw naast werk-gezin ook voldoende me-time in. Als leidinggevende kan je hier het voorbeeld geven. Vergeet niet dat je de norm en standaard zet. Geef zelf ook aan waar je mee kampt en je gevoelens hierbij, dit maakt je als leider authentieker. Wees ook consistent. Met andere woorden: als je aangeeft dat je begrip hebt voor de moeilijke situatie, blijf dan ook niet vasthouden aan onhaalbare doelstellingen.

Wat me-time voor jou als leidinggevende? Beweeg, gun jezelf voldoende rust of ga aan de slag met je mentale veerkracht via onze gratis online veerkrachtsessies!

5. Veilig werken is belangrijk voor de gezondheid

Het virus is nog niet verdwenen, we kunnen tijdens de exitfase dus nog niet spreken over de periode na corona. We zullen nog een tijdje moeten leven en werken met corona. De schrik voor het virus zit er bij velen goed in. Maak dus bij de heropstart ruimte voor een gesprek over welke maatregelen er samen kunnen genomen worden. Hoe je het als team zal aanpakken en welke afspraken hierover gemaakt worden. Een aantal regels zijn extern opgelegd. Maar hoe je die concreet zal invullen op je werkplek is een oefening die je samen kan doen. Afspraken die je samen maakt worden veel beter nageleefd en helpen je medewerkers om een greep te krijgen op de situatie.

6. Kies prioriteiten, ook met en post-Corona

Ik kan me zo voorstellen dat veel ondernemingen toch nog gaan proberen het jaar goed te maken door in het najaar activiteiten te willen inhalen. Dit is een recept voor ellende want veel medewerkers zijn nu al mentaal moe. Een inhaalbeweging inzetten zal dus leiden tot meer uitval en burn-out. Ook hier: bied een langetermijn perspectief, maak de oefening naar rendabiliteit voor je organisatie en afdeling en stem af met je medewerkers om samen de prioriteiten vast te leggen.

Herbekijk deze en andere tips hier in het online debat 'Thuiswerken met kinderen' dat HRwijs-partner Acerta organiseerde.

Zit je met vragen over leidinggeven in deze turbulente tijden? Stel ze gerust: onze HR-adviseurs Mieke, Liesbeth en Katleen staan voor je klaar!