Tools van HRwijs

HRwijs ontwikkelde zelf verschillende tools ter ondersteuning van je medewerkersbeleid. 

HRscan

HRscan 3-luik.JPG

Staat je medewerkersbeleid op punt? Op welke domeinen kan je verbetering boeken? De HRscan brengt daarin verheldering, snel en gratis.

Deze tool legt concrete vragen voor binnen verschillende domeinen van het HR-beleid. Iedereen binnen je organisatie krijgt de kans om de scan op voorhand anoniem in te vullen, online of op papier.

Uit het totaal aan antwoorden van de medewerkers wordt duidelijk hoe je scoort op domeinen zoals werving en selectie, leidinggeven of welzijn en werkbaar werk. Waar zitten je medewerkers mee, wat loopt er al goed?

In een meer beperkte kring van een aantal medewerkers en directie gaat een HR-adviseur van HRwijs dan in op de thema’s die er uitschieten, zowel positief als negatief. Uiteraard bezorgen we achteraf nog een uitgebreid rapport waarin we naast de resultaten van de bevraging en de bespreking in de werkgroep ook nog een advies formuleren over hoe je de werkpunten kunt verbeteren. Door meer participatie mogelijk te maken, vergroot je het draagvlak binnen de organisatie om echt aan het medewerkersbeleid te werken.

Checklist diversiteit

Cover checklist diversiteit.JPG

Met de online Checklist Diversiteit ga je na of je organisatie op alle terreinen van het (medewerkers)beleid oog heeft voor diversiteit. Een degelijk diversiteitsbeleid houdt rekening met de verschillen in personen en voorziet in aangepaste maatregelen voor bepaalde doelgroepen.

Is alles in het werk gesteld om iedereen gelijke kansen en voldoende rechten te geven, ongeacht zijn of haar leeftijd, geslacht, afkomst, religie, seksuele voorkeur of eventuele fysieke beperking?

Je kunt de checklist online invullen, je krijgt er meteen een rapport op maat bij. Ook kan er een medewerker van HRwijs gratis bij je organisatie langskomen om de checklist mee door te nemen, aandachtspunten aan te brengen en tips mee te geven.

Checklist voor een leesbare vacature

Checklist Leesbare Vacatures Verso

Maak je vacature helder, duidelijk en leesbaar. Zo kunnen alle kandidaten zich snel een juist beeld van de functie vormen. Je hebt meer kans om de juiste man of vrouw aan te trekken. HRwijs zorgt ook voor een gratis screening van je vacature.

Taal op het Werk

Cover_HRwijs Taal op Werkvloer.jpg

Met onze taalgids maak je taal op het werk voor iedereen toegankelijk. Soms kan je ze met pictogrammen zelfs overbodig maken. Vind in deze gids de juiste dienstverleners en financieringsmiddelen voor je taalbeleid.

Hoe kun je multicultureel talent vinden en behouden?

Multicultureel talent vinden en behouden.jpg

Met deze gids willen wij je als werkgever zo veel mogelijk informatie meegeven over het bereiken van multicultureel talent.