Ondersteuning door een coach tijdens tewerkstelling

Ondersteuning door een coach tijdens tewerkstelling

Ook tijdens een tewerkstelling kan iemand een arbeidsbeperking verwerven of kunnen er situaties ontstaan waarbij (extra) ondersteuning noodzakelijk is.

  • De job van de medewerker met een arbeidsbeperking verandert en hij/zij moet nieuwe competenties verwerven of er moeten aanpassingen in het werkschema, de organisatie of de werkplek gedaan worden.
  • Er is een wijziging in de situatie van de medewerker (bv. ziekte verergert).
  • Iemand keert terug na een ongeval en kan zijn/haar oude job niet meer opnemen.
  • De medewerker en/of collega’s hebben het moeilijk om de beperking te aanvaarden en ermee om te gaan.

In dat geval kan je een beroep doen op een coach van een gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdienst (GOB). Deze dienst voorziet ook in coaching voor werkenden. Ze gaan in dialoog met jou als werkgever en werken een traject op maat uit.

Neem contact op met een GOB in je regio.