Generaties op de werkvloer

Op de werkvloer komen mensen van verschillende leeftijden en dus van verschillende generaties samen. Generaties zijn groepen van mensen die geboren zijn in een bepaalde periode.

Tijdens hun opvoeding en hun verdere leven zijn ze blootgesteld aan gelijkaardige ervaringen die horen bij ‘hun’ tijd. Denken we maar aan de actualiteit in een bepaalde periode, de tv programma's en muziek en de opvoedingsprincipes die gelden. Vanuit deze gedeelde ervaringen geven mensen van eenzelfde generatie vaak op een gelijkaardige wijze betekenis aan leven en werk.

Kijken vanuit een generatiebril

generatiebril.png

Hoewel de individuele verschillen tussen mensen groter zijn dan de gelijkenissen tussen generaties, kan het kijken vanuit een generatiebril soms waardevolle inzichten leveren. Zo blijkt dat mensen van verschillende generaties grotendeels dezelfde waarden belangrijk vinden, maar die wel anders invullen.

Een voorbeeld: ‘Respect’ is voor alle generaties een belangrijke waarde. Oudere generaties storen zich aan een mail die begint met ‘hey...’ en zien er soms een gebrek aan respect in. Jongere generaties creëren met deze aanspreking nabijheid en gelijkwaardigheid, voor hen een uiting van respect.

Vragen over de samenwerking van verschillende generaties? Laat het ons gerust weten