Tips voor het opstellen van je visiedocument

Tips voor het opstellen van je visiedocument

5 tips voor het opstellen van een visiedocument en/of strategische doelstellingen

 1. Ga voor een visie die ‘AMORE’ is: Ambitieus, Motiverend, Onderscheidend, Relevant en Echt.
   
 2. Betrek alle stakeholders: je visie moet gedragen zijn en een goede weergave van de betekenis die jullie realiseren. Dat betekent dat zowel medewerkers, raad van bestuur, klanten als partners hier een waardevolle bijdrage toe kunnen leveren. Grote groepsinterventies zoals het werken vanuit het waarderend onderzoek laten je toe om snel veel mensen te betrekken.
   
 3. Neem je tijd, maar laat het proces niet aanslepen: je kan werken in verschillende fases waarbij een werkgroep voorbereidend werk doet, een grote groep betrekt en dan weer aan de slag gaat met de resultaten. Je gaat best niet over één nacht ijs, maar zorg er wel voor dat je binnen de 6 maanden tot een jaar tot resultaten komt. Anders haken mensen af.
   
 4. Ga niet aan de slag rond visie in een crisismoment: dan zijn er andere dingen nodig. Al te vaak is er dan ook een verborgen agenda (zoals uitmaken wie afgedankt moet worden). In een visietraject is open communicatie, kwetsbaarheid toelaten en samen mogen zoeken belangrijk.
   
 5. Gebruik de visie in de dagelijkse praktijk: het ergste dat kan gebeuren, is dat de visie in de lade bij de directeur belandt. Maar al even erg is het als de bekendheid beperkt blijft tot een kader op de gang. Om een visie levendig te houden moet ze als toetssteen bij het nemen van beslissingen en de bespreking van bijvoorbeeld klachten gebruikt worden. Het moet een werkdocument zijn.