Tips voor het opstellen van je visiedocument

Tips voor het opstellen van je visiedocument

We geven je 5 tips voor het opstellen van een visiedocument en/of strategische doelstellingen.

1. Ga voor een visie die ‘AMORE’ is

AMORE is een acroniem voor:

  • Ambitie: ligt de lat voldoende hoog om de werknemers écht te inspireren?
  • Motiverend: is de droom zodanig beschreven dat het de medewerkers daadwerkelijk aanspreekt, motiveert en energie geeft?
  • Onderscheidend: levert de organisatie met de realisatie van de droom een unieke prestatie? Is het een goede weergave van de eigenzinnigheid van de organisatie?
  • Relevantie: is die droom niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de klanten, medewerkers en andere stakeholders relevant? 
  • Echt: zijn de doelstellingen echt en geeft het de werkelijke essentie van de organisatie weer?

2. Betrek alle stakeholders

Je visie moet gedragen zijn en een goede weergave van de betekenis die jullie realiseren. Dat betekent dat zowel medewerkers, raad van bestuur, klanten als partners hier een waardevolle bijdrage toe kunnen leveren. Grote groepsinterventies zoals het werken vanuit het waarderend onderzoek laten je toe om snel veel mensen te betrekken.

3. Neem je tijd, maar laat het proces niet aanslepen

Je kan werken in verschillende fases waarbij een werkgroep voorbereidend werk doet, een grote groep betrekt en dan weer aan de slag gaat met de resultaten. Je gaat best niet over één nacht ijs, maar zorg er wel voor dat je binnen de zes maanden tot een jaar tot resultaten komt. Anders haken mensen af.

4. Ga niet aan de slag rond visie in een crisismoment

Tijdens een crisis zijn er andere dingen nodig. Al te vaak is er dan ook een verborgen agenda (zoals uitmaken wie afgedankt moet worden). In een visietraject is open communicatie, kwetsbaarheid toelaten en samen mogen zoeken belangrijk.

5. Gebruik de visie in de dagelijkse praktijk

Het ergste dat kan gebeuren, is dat de visie in de lade bij de directeur belandt. Maar al even erg is het als de bekendheid beperkt blijft tot een kader op de gang.

Veroordeel je missie en visie niet tot de 'dood bij ophanging': enkel en alleen een kader op gang...

Om een visie levendig te houden moet ze als toetssteen bij het nemen van beslissingen en de bespreking van bijvoorbeeld klachten gebruikt worden. Het moet een werkdocument zijn.

Op zoek naar inspiratie om je visie levendig te houden binnen je onderneming? Laat het ons gerust weten