SDG in sociale ondernemingen: Peter Wollaert strooit met gouden raad

SDG in sociale ondernemingen: Peter Wollaert strooit met gouden raad

Armoede en ongelijkheid de wereld uithelpen en de klimaatverandering aanpakken tegen 2030: dat is de essentie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals, of kortweg SDG’s) van de Verenigde Naties.

Sociale ondernemingen - van nature gezegend met een serieuze portie maatschappelijk engagement - zijn een potentiële motor in deze transitie. Daarom neemt Verso het voortouw om de SDG’s uit te dragen in België. Meer zelfs, sinds 11 december 2020 mogen we onszelf ‘SDG Pioneer’ noemen. Naar aanleiding van die bekroning spraken we met Peter Wollaert: de minzame topman van CIFAL Flanders legt uit hoe je als sociale onderneming meebouwt aan de SDG-droom.

Armoede en ongelijkheid uit de wereld helpen en de klimaatverandering aanpakken tegen 2030: met dat doel voor ogen definieerden de Verenigde Naties (VN) zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). Die zijn in 2015 ondertekend door alle 193 VN-landen. Enkele voorbeelden van deze duurzame doelen?

  • Gezondheid
  • Armoede
  • Onderwijs
  • Duurzame energie
  • Minder ongelijkheid
  • Proper drinkwater
  • Waardig werk
  •  …

Om het overzicht te bewaren zijn de SDG’s op hun beurt ondergebracht binnen vijf P’s: people, planet, prosperity, peace en partnerships.

“SDG’s vormen een breed denkkader”

Een duidelijke checklist dus. Maar de invulling van de indicatoren varieert van land tot land, weet Peter Wollaert. Hij is managing director van CIFAL Flanders, een van de twintig VN-centra die bedrijven en organisaties tijdens een intensief meerjarentraject SDG-proof maakt: “‘Armoede’ betekent in ontwikkelingslanden nu eenmaal iets anders dan in België. En terwijl ‘depressie’ in ons land een indicator is voor gezondheid en welzijn, meten ze die in ontwikkelingslanden niet eens.”

De SDG’s vormen een geheel, een breder denkkader: “Een goedbedoelde actie kan een ongewenst en onvoorzien effect sorteren. De invoering van de Gentse LEZ (lage-emissiezone) bijvoorbeeld, moest vervuilende wagens weren en gezonde lucht in de binnenstad brengen. Dat is op zich positief. Maar inwoners met een klein inkomen werden plots minder mobiel, omdat hun auto nu te veel kost. En bij dat neveneffect heeft niet iedereen vooraf stilgestaan... Als je die uitdaging aanpakt vanuit een totale SDG-benadering, had je die gevolgen voorzien. Kortom: kijk altijd naar alle SDG’s, in plaats van je blind te staren op één aspect.”

Tweetrapsraket voor sociale ondernemingen

Als we met z’n allen de SDG’s nastreven, komt dat de samenleving duidelijk ten goede. Omdat je daarmee duurzame producten en diensten ontwikkelt die de samenleving en het milieu vooruit helpen. Maar hoe ga je er als sociale onderneming zelf mee aan de slag? Peter ziet twee eenvoudige stappen.

Stap 1: van SDG tot vijf ‘eigen’ waarden

Peter Wollaert: “Veel sociale ondernemingen hebben al een ethische code. Maar ze hebben het moeilijk om de theoretische principes naar de praktijk te vertalen. Hoe? Door alvast de top-5 van waarden binnen jouw organisatie op te lijsten. Zo krijg je een herkenbare basis met elementen waarvoor al een draagvlak bestaat.”

Stap 2: van SDG tot concrete actie

Peter Wollaert: “Vervolgens concretiseer je deze vijf belangrijkste waarden naar krachtdadige acties. Hiervoor ontwikkelden we een training manual - inclusief verhelderende cases - die je helpt om de SDG’s op jouw werkvloer te introduceren. Dit richtsnoer nodigt je uit om praktisch te denken. Stel dat je de CO2-uitstoot effectief verlaagt, maar jouw huisbankier investeert het geld van jouw sociale onderneming in fossiele energie: dan is de negatieve impact groter dan jouw positieve inspanningen. Opnieuw geldt de ijzeren SDG-wet: kijk naar alle facetten van je beleid.”

The road to SDG: van Pioneer tot Ambassador

Het ultieme doel van de VN is duidelijk: dat elke onderneming resoluut de SDG’s nastreeft: “Als iedereen de mensenrechten maximaal respecteert - een dak boven het hoofd, een waardige job, een solide gezondheidssysteem - creëer je een mondiaal level playing field. Binnen dat gelijke speelveld kunnen ondernemingen naar hartenlust nieuwe producten en diensten voor opleiding, welzijn en gezondheid ontwikkelen. En die zorgen dan weer voor extra jobs en inkomens. Sociale ondernemingen kunnen alvast een stichtend voorbeeld zijn.”

Het goede nieuws is: sociale ondernemingen die hun steentje willen bijdragen, staan er niet alleen voor. Want in samenwerking met haar ledenfederaties organiseert Verso SDG-bootcamps voor sociale ondernemingen: “Via businesscases van sociale ondernemingen leer je kansen zien in de SDG’s. Dankzij deze inzichten kom je tot nieuwe producten en diensten met een meerwaarde voor de maatschappij en het milieu.”

Na de bootcamps kan je nog intensiever aan de slag. CIFAL Flanders begeleidt je tijdens een meerjarentraject. Na 1 tot 3 jaar ben je SDG Pioneer, daarna kan je doorgroeien tot SDG Champion, om je ten slotte te ontpoppen tot een SDG Ambassador. Verso geeft alvast het goede voorbeeld. Zo verwerkten we de SDG’s in onze missie en visie. Verhuisden we naar een toegankelijke locatie, waar je makkelijk met het openbaar vervoer geraakt. Zorgde Nnof voor een duurzame inrichting van dat nieuwe kantoor. En organiseren we dus de SDG-Groeilabz ...

Check hier of je momenteel kan inschrijven voor een start-to-SDG-bootcamp

Lees ook

Rekenhof buigt zich over Belgisch SDG-beleid

Rekenhof buigt zich over Belgisch SDG-beleid

Herbekijk nu de webinar met auteurs van de audit van de Belgische SDG-strategie

“Verrast door het uitgesproken sociale luik van de SDG's”

“Verrast door het uitgesproken sociale luik van de SDG's”

Familiehulp is een thuiszorgorganisatie met een breed aanbod aan zorg en ondersteuning. Dagelijks helpen liefst 13.000 medewerkers hun klanten bij hen thuis.

JES zegt ‘ja’ tegen digitalisering

JES zegt ‘ja’ tegen digitalisering

“Willen ons ontpoppen tot digitale pionier in het jeugdwerk.”

“Twee uitdagingen voor de prijs van één”

“Twee uitdagingen voor de prijs van één”

Leidinggeven op afstand, en dat over verschillende vestigingen heen: het is een serieuze test voor iemands leiderschap en strategisch vermogen. Als algemeen directeur van…