Checklist profiel peter/meterschap

Checklist profiel peter/meterschap

Deze checklist geeft weer waaraan een medewerker moet beantwoorden om een ideale peter of meter te zijn.

Aan de hand van een aantal  vragen krijgt u inzicht of een werknemer geschikt is om peter of meter te zijn voor nieuwe werknemers.

Tevens is er een TO (te ontwikkelen) kolom waar je kan aangeven waarin de werknemer nog dient bijgeschoold te worden.

Het gaat om een voorbeeld: wanneer je zelf met de checklist aan de slag gaat, pas je hem best aan de context van je organisatie aan.

Commentaar van een HR-expert

"Deze tool kadert binnen onthaalbeleid waarin je wil nagaan wie in aanmerking komt voor peter/meterschap en een mogelijk leertraject om hierin te groeien. Het is geen beoordelingsinstrument maar een checklist, die in elke organisatie als vertrekpunt kan ingezet worden, maar wordt best nog geconcretiseerd en aangepast aan de situatie. De checklist is ook een goede basis om goed na te denken over welke competenties de organisatie verwacht van een peter/meter. De tool kan ook ingezet worden om te communiceren met de potentiële peter/meter. Het lijkt me aangewezen om goed na te gaan waarvoor je de peter/meter gaat inzetten. Gaat het eerder over technische skills helpen bijbrengen, socialisatie van de werknemer, een klankbord zijn,…? Je denkt dus best goed na over de rollen van de peter/meter en hoe dit kadert binnen het bredere onthaalbeleid. Iemand een rol geven houdt bepaalde verantwoordelijkheden in en die kunnen verschillen van organisatie tot organisatie. In de tool wordt er niet verwezen naar de vraag of de rol van peter/meter een vrijwillig engagement is of dat het eerder ‘top down’ wordt gevraagd van medewerkers met een zekere anciënniteit." - Katrien Seynaeve

Lees ook

Checklist voor peters & meters

Checklist voor peters & meters

Checklist die peters/meters of mentoren als leidraad kunnen gebruiken bij de start van nieuwe medewerkers.

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Biedt jouw organisatie werkplekleren aan? Dan weet je dat dit tijd en dus ook geld kost.

Sjabloon verplicht opleidingsplan

Sjabloon verplicht opleidingsplan

De arbeidsdeal verplicht werkgevers met minstens 20 werknemers om jaarlijks (voor 31 maart) een formeel opleidingsplan op te stellen. Hier vind je alle richtlijnen in een…

Opleidingseffecten analyseren: het 8-veldenkader

Opleidingseffecten analyseren: het 8-veldenkader

Het adviesbureau Kessels & Smit ontwikkelde het 8-veldenkader om leertrajecten onder de loep te nemen.