Help... een verplicht opleidingsplan!

De arbeidsdeal verplicht werkgevers met minstens 20 werknemers om jaarlijks - voor 31 maart - een formeel opleidingsplan op te stellen. Ontdek hier de richtlijnen én een handig sjabloon. 

Leercultuur

Waarom een verplicht opleidingsplan?

De arbeidsdeal bepaalt dat werkgevers met minstens 20 werknemers vanaf 2024 gemiddeld vijf individuele opleidingsdagen per jaar per voltijdse werknemer moeten voorzien. In 2023 gaat het om gemiddeld vier dagen per voltijdse werknemer.

Om dat opleidingsrecht te kunnen monitoren moet je als werkgever elk jaar opleidingsplan opstellen en dit uiterlijk op 31 maart (zie nieuwsbericht Unisoc).

Neerlegging van opleidingsplannen: het opleidingsplan moet in principe ook uiterlijk op 30 april 2023 bij de FOD WASO worden neergelegd. Aangezien het koninklijk besluit dat de neerlegging regelt nog niet is goedgekeurd, geldt de verplichting tot neerlegging voorlopig nog niet.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat elke werknemer kans op opleiding krijgt. Het plan moet leiden tot een versterking van de competenties van alle werknemers via een doordacht beleid rond opleiding. 

Wat en hoe?

Zit jij nog met vragen hierover? Je bent niet alleen. Vandaar alle richtlijnen in een helder overzicht én een handig sjabloon. Met dank aan VIVO. 

Lees er hier alles over

Lees ook

Checklist spontane opleidingsvragen

Checklist spontane opleidingsvragen

Deze checklist helpt je om meer zicht te krijgen op spontaan gesignaleerde opleidingsbehoeftes van medewerkers.

Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen

Arbeidsdeal: publicatie van de maatregelen

De wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. In deze wet staan de maatregelen die getroffen werden in h…

Wat is online leren?

Wat is online leren?

Online leren is een zeer breed begrip. En termen zoals online leren en e-learning worden vaak door elkaar gebruikt.

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Vraag nu je premie aan voor werkplekleren!

Biedt jouw organisatie werkplekleren aan? Dan weet je dat dit tijd en dus ook geld kost.